Aktuelt statistikk og kart

Energidashbord er et interaktivt verktøy som visualiserer det lokale og regionale energisystemet via et energibalansediagram for kommuner/fylker i hele landet.

 

Støy er det miljøbetingede helseproblemet som flest mennesker i verden er plaget av. I Viken bor 22 prosent av innbyggerne i støyutsatte områder.

Mange steder i Viken har luftkvaliteten i vinterhalvåret og vårparten vært så dårlig at astmatikere og andre personer med luftveissykdommer eller hjertekarlidelser frarådes å gå ut.

Befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå varierer mye i Viken.  De store lokale forskjellene har sin historiske bakgrunn i ulike delregionale læringskulturer og tradisjoner, og representerer en vedvarende utfordring for utdanningssystemet.

Flesteparten av arbeidstakere i Viken arbeider i sin egen hjemkommune, og trenger ikke å pendle over en kommunegrense for å komme til arbeidsplassen sin.

Til toppen