Aktuelt statistikk og kart
bilde av barn på tur

Interessen for å være ute i naturen har aldri vært så høy som nå, likevel har vi liten interesse av å bruke mer tid ute i naturen enn det vi gjør i dag.
  

Portrettbilde av ung mann foran bygårder

108 738 innbyggere svarte på Folkehelseundersøkelsen i Viken. Nå vet vi hva de svarte og her finner du de første resultatene. 

 

Energidashbord er et interaktivt verktøy som visualiserer det lokale og regionale energisystemet via et energibalansediagram for kommuner/fylker i hele landet.

 

Støy er det miljøbetingede helseproblemet som flest mennesker i verden er plaget av. I Viken bor 22 prosent av innbyggerne i støyutsatte områder.

Mange steder i Viken har luftkvaliteten i vinterhalvåret og vårparten vært så dårlig at astmatikere og andre personer med luftveissykdommer eller hjertekarlidelser frarådes å gå ut.

Befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå varierer mye i Viken.  De store lokale forskjellene har sin historiske bakgrunn i ulike delregionale læringskulturer og tradisjoner, og representerer en vedvarende utfordring for utdanningssystemet.

Flesteparten av arbeidstakere i Viken arbeider i sin egen hjemkommune, og trenger ikke å pendle over en kommunegrense for å komme til arbeidsplassen sin.

Til toppen