Aktuelt

 • 22.06.2022

  Tar tempen på friluftslivet i Viken

  Interessen for å være ute i naturen har aldri vært så høy som nå, likevel har vi liten interesse av å bruke mer tid ute i naturen enn det vi gjør i dag.
 • 22.03.2022

  Slik har innbyggerne i Viken det

  108 738 innbyggere svarte på Folkehelseundersøkelsen i Viken. Nå vet vi hva de svarte og her finner du de første resultatene.
 • 13.10.2020

  Energistatistikk for norske kommuner og fylker

  Energidashbord er et interaktivt verktøy som visualiserer det lokale og regionale energisystemet via et energibalansediagram for kommuner/fylker i hele landet.
 • 25.03.2020

  Mange plages av støy i Viken

  Støy er det miljøbetingede helseproblemet som flest mennesker i verden er plaget av. I Viken bor 22 prosent av innbyggerne i støyutsatte områder.
 • 19.03.2020

  Lokal luftforurensning er et alvorlig helseproblem

  Mange steder i Viken har luftkvaliteten i vinterhalvåret og vårparten vært så dårlig at astmatikere og andre personer med luftveissykdommer eller...
 • 25.02.2020

  Utdanningsnivå i Viken

  Befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå varierer mye i Viken. De store lokale forskjellene har sin historiske bakgrunn...
Til toppen