Pendling i Viken 

Flesteparten av arbeidstakere i Viken arbeider i sin egen hjemkommune, og trenger ikke å pendle over en kommunegrense for å komme til arbeidsplassen sin.

Pendlingsstrømmer i Viken, 2018. Pilene angir kun 700 pendlere eller flere.  - Klikk for stort bildePendlingsstrømmer i Viken, 2018. Pilene angir kun 700 pendlere eller flere. Viken fylkeskommune

Til tross for dette pendles det på kryss og tvers mellom kommuner og regioner i Viken, og til Oslo. De aller fleste utpendlere fra Viken pendler til Oslo. Antallet pendlere til Oslo var om lag 141 000 4. kvartal i 2018. Nye pendlertall for 2019 publiseres av Statistisk sentralbyrå i løpet av sommeren 2020.

Pendling er knyttet til boligmarkedet og arbeidsmuligheter. Lokalisering av bosted påvirkes av individuelle preferanser, karriereplaner og boligpriser, mens bedrifter og virksomheter velger lokalisering bl.a. etter muligheten for å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Pendling ut av bostedskommunen

Antallet pendlere i Viken som bor rundt Oslo, er størst fra de delregioner/kommuner som ligger nærmest Oslo. Dette gjelder Asker og Bærum, kommuner på Nedre Romerike og i Follo. En ting som forklarer dette er at kommuner, som for eks. Nannestad og Gjerdrum i Nedre Romerike, har relativt få arbeidsplasser i forhold til størrelsen på befolkningen i arbeidsdyktig alder. Figuren under viser tydelig at pendlingen generelt avtar med større eller stor avstand til Oslo.

Figur: Antall personer som pendler ut fra sin bostedskommune til en annen kommune i Viken, til en annen delregion i Viken eller til Oslo. 2018.  - Klikk for stort bildeFigur: Antall personer som pendler ut fra sin bostedskommune til en annen kommune i Viken, til en annen delregion i Viken eller til Oslo. 2018. Viken fylkeskommune

Pendling fra Oslo til Viken

Antallet pendlere fra Oslo til Viken har økt over flere år - og det var totalt om lag 54 000 pendlere fra Oslo til Viken i 2018. Dette er 2,6 prosent flere enn året før. Det var flest pendlere fra Oslo til Bærum (ca. 20 000) og deretter til Lørenskog (ca. 5 400) og Skedsmo (ca. 5 100).

Oslo kommune, og Kongsbergregionen i Viken, er de eneste regionene som har høyere innpendling av arbeidstakere enn utpendling. Dette kalles for en "positiv pendlerbalanse", og henger sammen med at disse regionene har mange attraktive arbeidsplasser.

Definisjoner

  • En pendler arbeider i en annen kommune enn der vedkommende bor.
  • Utpendlere er personer som bor i en kommune og arbeider i en annen kommune.
  • Innpendlere arbeider i kommunen og bor i en annen kommune.