FNs 17 bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i «alt» Viken fylkeskommune gjør. 

Bærekraftsindikatorer

Her kan du se hvordan de ulike kommunene i Norge scorer på FNs 17 bærekraftsmål.

Om indikatorvalg i bærekraftsbarometeret

Vi i Viken

«Vi i Viken» gir oss kunnskap om menneskene som bor i Viken, om miljøtilstanden og den økonomiske utviklingen i regionen. Det er et første felles kunnskapsgrunnlag om vårt nye fylke Viken. Les «Vi i Viken» her. (PDF, 34 MB)

Lær mer om bærekraftsmålene