Klima-, energi- og miljøstatistikk for Viken og Vikens kommuner

Klimadashboard for norske kommuner og fylker er interaktivt verktøy som presenterer klimagassutslipp for fylker og kommuner, både i Viken og i resten av landet. Energidashboardet viser energiforbruk og energiforsyning i fylker og kommuner. Rådata for verktøyene kommer fra Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Norges vassdrags- og energidirektorat, Innovasjon Norge og Fjernkontrollen.