Statistikk- og tabellbanken er stengt

Den gamle statistikk- og tabellbanken for Akershus fylkeskommune er nå stengt permanent.

Har du spørsmål om tabellbanken eller ønsker tilgang til noe av innholdet som lå her, kan du kontakt fagkoordinator for statistikk, analyse og kart Cathrine Bergjordet på e-post cathrinebe@viken.no.  

Til toppen