15,5 millioner folkehelsekroner til skoler i Viken 

Nå er det klart. Sjekk om din skole har fått RØRE-midler her!   

Slik har innbyggerne i Viken det

108 738 innbyggere svarte på Folkehelseundersøkelsen i Viken. Nå vet vi hva de svarte og her finner du de første resultatene.   

Spør 100 000 barn og unge: – Hvordan er det å være ung i 2022? 

Mandag 7. mars starter gjennomføringen av Ungdataundersøkelsen i tidligere Akershus og Østfold.      

En unik mulighet for din skole

Viken deler ut 15 millioner kroner. Nå kan alle skoler i Viken søke midler til RØRE-arbeid på skolen.  Fristen er 31. mars.

Din kommune kan få støtte til lavterskeltilbud for barn og unge

 Viken fylkeskommune vil styrke barn og unges psykiske helse og lyser ut fire millioner kroner i tiltaksmidler. Alle kommuner i Viken kan søke. 

2,2 millioner kroner til frisklivsarbeid i Viken

Nå er det klart. Her kan du se oversikten over hvilke tiltak som får frisklivspenger i 2021.       

Deler ny kunnskap om arbeid med sosial og emosjonell læring i skolen

EU-prosjektet BOOST etterlyser mer systematikk i arbeidet med å fremme mestring og trivsel hos barn i skolen.  

7,4 millioner kroner til folkehelsearbeid i Viken-skolene

Nå er det klart: Her kan du se hvilke skoler som får penger til RØRE-prosjekter i høst.     

Hvordan er det å være ung i 2021?

Nå starter gjennomføringen av ungdataundersøkelsen i tidligere Buskerud.   

Utlysning av frisklivsmidler

Nå kan kommunene søke midler til utvikling av kommunale omsorgstjenester innen friskliv, læring og mestring.      

Til toppen