2 350 000 kroner til frisklivsarbeid i Viken

Nå er det klart. Her kan du se hvilke 11 kommuner som får støtte gjennom tilskuddsordningen for frisklivsarbeid i 2022. 

Mann løper på en grusvei - Klikk for stort bilde2.3 millioner til frisklivsarbeid i Viken Jenny Hill/Unsplash  

Totalt 2 350 000 kroner deles ut til 11 kommuner i Viken.  

Midlene skal stimulere til utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Tilbudene skal fremme helse og livskvalitet, forbygge sykdom, tidlig intervensjon og bidra til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom. 

– Vi har fått inn mange gode søknader og det er gledelig å se at kommunene både jobber med etablering av nye frisklivssentraler og videreutvikling av eksisterende tilbud, sier fylkesråd for Plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil som også har ansvaret for folkehelsearbeidet i Viken fylkeskommune. 

– Det er fint å se at mange nå får gode tilbud de kan benytte seg av, fortsetter fylkesråden. 

Her ser du hvilke kommuner som har fått frisklivsmidler i 2022

Frisklivsmidler 2022
Kommune Tildelingsbeløp i kroner
Asker kommune 435.000
Enebakk kommune 50.000
Halden kommune 200.000
Moss kommune 150.000
Moss kommune på vegne av Nettverket Østfold 106.000
Nordre Follo kommune 211.900
Ringerike kommune 400.000
Råde kommune 400.000
Sarpsborg kommune 160.000
Våler kommune 87.100
Ål kommune 150.000

Viken fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet.

Til sammen mottok Viken fylkeskommune 13 søknader, med en total søknadssum på 8 638 100 kroner. Tildelingene er gjort i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Her kan du lese mer om regler og retningslinjer for ordningen.

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet er kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen "Leve hele livet" prioritert.