Spør 100 000 barn og unge: – Hvordan er det å være ung i 2022? 

Mandag 7. mars starter gjennomføringen av Ungdataundersøkelsen i tidligere Akershus og Østfold. Simon Maage / Unsplash   

 

– Ungdataundersøkelsen er en unik mulighet til å få kunnskap om hvordan korona-pandemien har påvirket våre barn og unge, sier Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Raakil har også ansvar for folkehelsearbeidet i Viken.  

I overkant av 100 000 barn og unge i Akershus og Østfold tilbud om å delta i årets Ungdataundersøkelse.

Den anonyme undersøkelsen gir barn og unge en unik mulighet til å fortelle hvordan de har det og hva de er opptatt av.  

Ungdataundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som kartlegger barn og ungdoms hverdag, trivsel og utfordringer.

Viken fylkeskommune har sammen med kommunene og skolene ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen i vår region.  

Mange svar gir god kunnskap 

Annette Lindahl Raakil (Sp) - Klikk for stort bildeAnnette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø. Morten Brakstad Ungdataundersøkelsen kartlegger blant annet barn og unges forhold til skole, venner og foreldre, deres helse, trivsel og livskvalitet, mobbing, regelbrudd, vold og rus.

Nytt i årets undersøkelse er at flere av spørsmålene går direkte på hvordan korona-pandemien påvirker dem.  

– Ungdataundersøkelsen er tradisjonelt en undersøkelse med stor oppslutning og jeg tenker at det er ekstra viktig at mange svarer på denne undersøkelsen akkurat i år, slik at vi får et godt øyeblikksbilde av tilstanden etter to år med pandemi, sier Raakil.  

Resultatene brukes til å lage planer og tiltak 

Ungdataundersøkelsen ble gjennomført i Buskerud i 2020 og 2021 og i Østfold og Akershus i 2019.  

– Svarene fra undersøkelsen gir oss viktig kunnskap om hvordan barn og unge har det i fylket vårt og vil derfor ha betydning for videre planer og tiltak i både fylkeskommunen og i kommunene, sier fylkesråd Raakil. 

De første resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort i begynnelsen mai 2022.  

Les mer om Ungdata i Viken her.

Om gjennomføringen av undersøkelsen 

  • I tillegg til elever på ungdomsskoler og videregående skoler vil også elever på 5.-7. trinn i utvalgte kommuner få mulighet til å svare på undersøkelsen. Det er kommunene selv som bestemmer om de ønsker å gjennomføre Ungdata junior på sine skoler.
  • Undersøkelsen gjennomføres på skolen, i skoletida.  Det blir benyttet kvalitetssikrede, standardiserte spørreskjemaer. 
  • Forskningsinstituttet NOVA og det regionale kompetansesenteret innen rusfeltet KoRus-Øst har det faglige ansvaret, mens kommunene og fylkeskommunen står for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med skolene.  

Les mer om Ungdataundersøkelsen.

 

Til toppen