Stort engasjement på aller første Folkehelselab 

Folkehelselab er en helt ny arena, hvor akademia, kommunene og fylkeskommunen skal jobbe sammen om å ta i bruk og videreutvikle kunnskap om folkehelse. Den aller første samlingen ble gjennomført 29. november på Doga i Oslo. 

To damer som diskuterer foran en flipover - Klikk for stort bildeIdemyldring om folkehelse og samfunnsfloker. Julie Dønnestad / Viken fylkeskommune

Folkehelselab skal være en arena og en inngang til økt samarbeid. Det langsiktige målet er å sikre folkehelsearbeid av høy kvalitet, slik at vi kan fremme befolkningens helse og livskvalitet, og utjevne sosiale ulikheter i helse.  

- Å løse samfunnsfloker og folkehelseutfordringer krever samarbeid på tvers av sektorer, sier Camilla Ihlebæk, professor ved folkehelsevitenskap på NMBU.

Systematisk erfaringsutveksling

- For å lykkes med å omsette kunnskap til målrettede tiltak, er det nødvendig at vi møtes, blir kjent og snakker sammen. Ved å jobbe sammen kan vi systematisere og lære av folkehelsearbeid som gjennomføres rundt om i Viken i dag, sier Sara Hovden, prosjektleder for Folkehelselab i Viken fylkeskommune. 

Sikre samarbeid som gir utbytte

Tema for den første samlingen var å bli bedre kjent med hvordan kommunene og akademia tenker og jobber, og hva som kan forventes i et videre samarbeid. Det ble holdt flere interessante innlegg fra ulike kommuner og forskningsinstitusjoner om deres erfaringer fra samarbeid.

Flere personer som idemyldrer - Klikk for stort bildeStor vilje til å dele kunnskap og erfaringer mellom sektorer. Julie Dønnestad / Viken fylkeskommune

Den siste delen av samlingen var satt av til å jobbe sammen om praktiske eksempler fra en kommunal kontekst, ut i fra ulike perspektiver. Vi diskuterte hva det kan være aktuelt å samarbeide om, og hvordan en kan sikre gode samarbeid som gir utbytte for alle parter.  

- Jeg tror vi alle sammen har mye å tjene på langsiktige, forpliktende samarbeid mellom forskere, forskningsmiljøer, universitet, høyskoler og kommuner som vil dette. Gjerne med fylkeskommunen som bindevev. Derfor ønsker jeg meg rett og slett en videreutvikling av folkehelselaben, sier Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator i Fredrikstad kommune.

Planlegger nye labøvelser

Viken fylkeskommune er initiativtaker og har ansvar for gjennomføringen av folkehelselaben. Nå skal den første labøvelsen evalueres. Planen er å videreføre arbeidet og gjennomføre to nye labøvelser i 2023.  

Forsamling som ser presentasjon på storskjerm - Klikk for stort bildeRundt 50 personer fra kommuner, akademia og fylkeskommunen var samlet for å skape tettere bånd og legge til rette for økt samarbeid. Julie Dønnestad / Viken fylkeskommune

Les mer om folkehelselab her.