Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021

Hele 108 738 innbyggere over 18 år har svart på Folkehelseundersøkelsen i Viken. Dette er en av de største folkehelseundersøkelsene som er gjort i Norge. 

Innbyggere i alle Vikens 51 kommuner har svart på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor.

Det er Viken fylkeskommune og Folkehelseinstituttet som har gjennomført undersøkelsen i tett dialog med kommunene i Viken.

Se resultatene fra Folkehelseundersøkelsen i Viken 

Derfor gjennomfører vi undersøkelsen

For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig å vite hvordan innbyggerne har det. Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021 skal gi ny, lokal kunnskap som kan bidra til å forbedre folks livskvalitet, trivsel og helse der de bor.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli viktige verktøy for planlegging og politikkutforming i kommunene i Viken og for fylkeskommunen. 

Resultatene vil også bli brukt i forskning ved Folkehelseinstituttet og NMBU (universitet i Ås).

Dette spurte vi om i undersøkelsen

Undersøkelsen er delt inn i åtte overordnede temaer og deltakerne blir spurt om dette: 

  • nærmiljøet og kommunen
  • helse
  • sosial støtte, ensomhet
  • helserelatert adferd
  • skader og fysisk miljø
  • livskvalitet
  • demografiske opplysninger (opplysninger om seg selv)
  • omsorgsarbeid

Her kan du se spørreskjemaet som ble benyttet i undersøkelsen

Når foregikk undersøkelsen?

Spørreundersøkelsen ble sendt ut 8. november 2021, og siste anledning til å svare var 26. november 2021. Undersøkelsen gikk ut til 260 000 innbyggere i alle Vikens 51 kommuner. 

Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk. 

Les om folkehelseundersøkelsen på FHIs nettsider