Resultater fra Folkehelseundersøkelsen i Viken

108 738 innbyggere deltok i Folkehelseundersøkelsen i Viken. Her finner du resultater fra undersøkelsen. 

De fleste voksne i Viken  er fornøyd med livet, har god helse og trives godt  i nærmiljøet  – men én av ti er ensomme, viser resultater fra Folkehelseundersøkelsen som ble gjennomført i alle Vikens 51 kommuner i november 2021. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Viken fylkeskommune. 

Utvalgte funn

  • 82 prosent av dem som deltok er fornøyde med livet 
  • 72 prosent oppgir at helsen er god eller svært god 
  • 11 prosent opplever ensomhet 
  • 74 prosent trives godt eller svært godt i nærmiljøet 

Se lanseringen av resultatene fra Folkehelseundersøkelsen, 22. mars 2022
 

Kommunetall fra Folkehelseundersøkelsen i Viken

Her finner du utvalgte tall for din kommune, og du kan sammenlikne resultatene med andre kommuner. 

Gå til Vikens resultatbank for å finne tall fra din kommune

Se også resultatbank for livskvalitet i Viken - tall for kommuner delt på kjønn og alder  

Ung mann som smiler  - Klikk for stort bilde Siri Guldteig Larsen, Viken fylkeskommune

Les mer om Folkehelseundersøkelsen i Viken