Oversikt over folkehelsa

Viken fylkeskommune har etter folkehelseloven ansvar for å holde oversikt over helsetilstanden i befolkningen. På denne siden finner du våre viktigste ressurser i arbeidet med helseoversikt for Viken fylke.

Løpende helseoversikt for Viken fylke 

Her finner du løpende helseoversikt for Viken fylke sortert etter folkehelseforskriftens temaområder A-F. Hvert av temaene i oversikten er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Oversikten oppdateres jevnlig. 

 

Folkehelseprofil for Viken fylke

Her finner du folkehelseprofil for Viken fylke utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Folkehelseprofilen for 2021 har fysisk aktivitet som tema. Og flere nye indikatorer er på plass. 

Gå til folkehelseprofil for Viken her (PDF, 2 MB)Finn folkehelseprofil for din kommune her

Foto: Folkehelseinstituttet    

 

Oppvekstprofil

Her kan du finne oppvekstprofil for din kommune utarbeidet av folkehelseinstituttet. Tema for 2021-profilene er trivsel, læring og gjennomføring i skolen. 

Søk opp din kommunes oppvekstprofil 

 

Ungdata

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden. Her finner du oppdatert informasjon om Ungdata i Viken.

Gå til Ungdata i Viken

 

Sykdomsbyrde

 

Kunnskapsgrunnlaget Vi i Viken

Det er utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag for Viken-samfunnet. Rapporten er organisert etter FNs 17 bærekraftsmål og kan brukes som verktøy for samfunnsplanlegging i hele Viken fylke. 
Gå til Vi i Viken 

Illustrasjon  

 

Befolkningsundersøkelse i Viken

Hvordan har befolkningen det og hvordan trives de i lokalsamfunnet sitt? Befolkningsundersøkelser er et viktig verktøy for planlegging og politikkutforming. Rapporten Oss i Østfold 2019 inneholder også data fra Buskerud og Akershus. 

Gå til befolkningsundersøkelse i Viken

Rapport, Østfold fylkeskommune    

 

Analyse, statistikk og kart

Her finner du fakta om Viken og kommunene i Viken, karttjenester og statistikkbank. 

Gå til analyse, statistikk og kart

 

Veileder fra Helsedirektoratet

Her finner du Helsedirektoratets nasjonale veileder til oversiktsarbeid. Denne er en del av Veileder til et systematisk folkehelsearbeid. 

Gå til Helsedirektoratets veileder for oversiktsarbeid

 

Er det statistikk du savner eller ønsker du bistand i arbeidet med helseoversikt for din kommune? Ta kontakt med våre fagressurser. Kontaktinformasjon står nederst på siden.   

Til toppen