Vi vil RØRE Viken

RØRE-prosjektet legger til rette for sunne og aktive barn som trives og lærer bedre. 

RØRE-prosjektet er et innovasjons- og folkehelseprosjekt i skolen ledet av Viken fylkeskommune. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat. 

Folkehelsearbeid på skolen

Bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære. En elev som har sovet dårlig, ikke spist og vært inaktiv lærer også mindre. Vi vet at ikke alle elever har dekket disse grunnleggende behovene. Vi ser også store sosiale helseforskjeller i fylket vårt. Derfor vil vi jobbe med folkehelse på en arena der vi treffer alle, uavhengig av sosial bakgrunn.     

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med folkehelse i skolene i Viken. RØRE-prosjektet er en videreføring av et prosjekt som har pågått i Østfold siden 2017, der nesten 100 skoler har deltatt eller deltar i prosjektet.

Skolene selv søker midler

Det er skolene selv som søker midler til prosjekter eller tiltak de ønsker å gjennomføre på sin skole. Disse tiltakene skal bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, trivsel og læring på skolen. De skal også inspirere til systematisk arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn for å styrke skolen som helsefremmende arena. 

Skolene i RØRE-prosjektet får tilbud om å delta i nettverk der de får kompetanse, inspirasjon og støtte til å drive med RØRE-arbeid. Dette kan være 

  • fysisk aktivitet i fag
  • fysisk aktivitet ellers i skoledagen
  • gode skolemåltider
  • tips og ideer til undervisning om ernæring, søvnkvalitet og fysisk aktivitet
  • kunnskap om hvordan ernæring, søvnkvalitet og fysisk aktivitet påvirker psykisk og fysisk helse og læring

Treårig prosjektperiode

Prosjektperioden er på tre år, og fra våren 2021 startet arbeidet på de første skolene som ble tatt opp i prosjektet.