RØRE i Østfold

Nesten 100 skoler har deltatt i RØRE-prosjektet i Østfold og 22 millioner kroner er delt ut til folkehelseprosjekter på skolene. 

Gladmelding til Grålum ungdomsskole i siste tildelingsrunde i Østfold: de får 230 000 kroner til RØRE-ambassadør, fysisk aktivitetsutstyr og utekjøkken. 

 

 

 

 

 

 

 


RØRE-prosjektet startet som en god idé fra en lærer på Skjønhaug skole i Trøgstad. Læreren ønsket at elevene skulle få bevege seg mer, både i og utenfor undervisning og oppleve matglede. Denne gode idéen har vokst, utviklet seg og i dag er det 97 skoler i Østfold som har vært, eller er med i folkehelseprosjektet RØRE. Nå utvides prosjektet til å gjelde hele Viken. 

25,6 millioner til å røre Østfold

I 2017 tildelte Sparebankstiftelsen DNB 26,5 millioner kroner til fylkeskommunen for å jobbe med temaene fysisk aktivitet, ernæring og søvnkvalitet i skolene i Østfold. Både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler deltar i RØRE-prosjektet i Østfold. 

Mesteparten av pengene i RØRE-prosjektet er fordelt til skolene, til skolenes egne tiltak og aktiviteter. I tillegg jobber RØRE med kompetanseheving, motivasjon og inspirasjon til RØRE-arbeid på skolene gjennom en ambassadørordning og folkehelsekoordinatorene på videregående skoler. RØRE arrangerer også fagsamlinger, etterutdanningskurs, samt nettverksmøter innenfor temaene som prosjektet fokuserer på. 

Fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre søvnkvalitet

Tiltak som kan bidra til å legge til rette for mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, bedre kosthold og bedre søvnkvalitet for elevene er i fokus. Med tiltak menes fysiske tilrettelegginger, tilrettelegging av sosialt miljø og undervisning og opplæring. Sentralt i prosjektet er at eleven skal få kunnskap og ferdigheter slik at eleven kan gjøre gode valg for seg selv både på kort og lang sikt.

RØRE-prosjektet i tall

I RØRE-prosjektet i Østfold er det delt ut penger til skolene gjennom fire utlysninger, og drøyt 22 millioner kroner er fordelt. 78 skoler har fått støtte til en RØRE-ambassadør, 80 skoler har fått støtte til tiltak knyttet til fysisk aktivitet, 75 skoler til ernæring og 13 skoler til søvn og psykisk helse. Mange tiltak er også kombinasjoner av disse temaene. Til sammen er det 97 skoler i Østfold som har vært eller er med i RØRE-prosjektet.