Samarbeidspartnere

I RØRE-prosjektet vi jobber vi sammen med skolene for å oppnå felles mål. I tillegg har vi knyttet til oss kompetanse-miljøer innenfor RØRE-temaene fysisk aktivitet, kosthold og søvn.  

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er RØRE-prosjektets hovedsamarbeidspartner og forutsetningen for at skolene kan realisere sine egne folkehelseprosjekter gjennom vår tilskuddsordning. Sparebankstiftelsen DNB har gitt prosjektet to tildelinger, først i Østfold og nå i Viken. 67.130.000 kr skal over en periode på seks år bidra til å fremme helse trivsel og læring for elever i Viken. 

Senter for fysisk aktiv læring

Senter for fysisk aktiv læring ved Høgskolen i Sogndal (SEFAL) leder et utviklingsprosjekt om fysisk aktiv læring i skolen. RØRE-prosjektet samarbeider med SEFAL og ni skoler og om lag 70 lærere i Østfold deltar i deres utviklingsprosjektet. 

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold har bidratt i RØRE-prosjektet både med det egen-utviklede studiet «Interessebasert kroppsøving» og med prosessveiledning til prosjektarbeidet. 

Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet

Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet har samarbeidet med RØRE-prosjektet gjennom doktorgradsarbeidet «Matambassadørstudien». 32 skoler i Østfold har deltatt på kompetanseheving om det viktige skolemåltidet og har gjennomført tiltak på egen skole. Resultater fra studien vil bli presentert høsten 2020. 

Inspiria Science Center

Inspiria Science Center er både deltaker og bidragsyter i prosjektet. De har utarbeidet undervisningsopplegget SøvnBoost, som gir klasser og lærere nye perspektiver og tips til hvordan de kan jobbe med temaet søvnkvalitet og helse.