Tilskudd til RØRE-tiltak på skoler i Viken

Her kan din skole søke midler til egne folkehelseprosjekter. Gjennom RØRE-prosjektet kan skoler i Viken søke støtte til å jobbe med fysisk aktivitet, kosthold og gode søvnvaner.

Søknadsfristen for skoleåret 2022/2023 er utløpt. Følg med for neste utlysning. 

RØRE-prosjektet er et utviklings- og folkehelseprosjekt i skolen ledet av Viken fylkeskommune med finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB. Formålet med prosjektet er å bidra til at flest mulig elever fullfører hele opplæringsløpet sitt på en best mulig måte.

Hvem kan søke?

Alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler, videregående skoler og private skoler i Viken fylke kan søke RØRE-midler. Det er rektor som søker på vegne av sin skole.

Slik søker du

På RØRE-prosjektets egne nettsider kan du lese fullstendig utlysningstekst, mer om søknadsprosessen og hva det innebærer å bli en del av RØRE-prosjektet. 

 Gå til RØRE-prosjektets nettside 

Søknadsfristen for skoleåret 2022/2023 er utløpt. Hvilke skoler som får midler vil være klart i starten av juni. 

Hvis du melder deg på RØRE-prosjektets nyhetsbrev vil du få aktuelle nyheter og holde deg oppdatert om neste utlysning i prosjektet.

Meld deg på nyhetsbrev

Tildelinger

Om RØRE-prosjektet

  • Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med folkehelse i skoler i Viken.
  • RØRE-prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat.
  • Gjennom RØRE utforsker vi hvordan skolene kan jobbe med fysisk aktivitet, gode søvnvaner og matglede for å legge grunnlaget for bedre læring.
  • Prosjektet startet opp i Østfold i 2017 og er nå rullet ut i hele Viken. 
  • I skoleåret 2021/2022 er 66 skoler i Viken med i RØRE-prosjektet.

logo røre vannrett - Klikk for stort bilde 

Til toppen