Bli en RØRE-skole

Glade barn - Klikk for stort bilde Nå kan din skole søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter og bli en RØRE-skole

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med folkehelse i skolen. Prosjektet RØRE Viken er en gavepakke til skoler som vil tenke nytt.

Alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler, videregående skoler og private skoler i Viken fylke kan søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter gjennom tilskuddsordningen i RØRE-prosjektet.

Her kan du sende inn søknadsskjemaet

Søknadsfrist første utlysning: 02.11.2020. 

Det vil bli tre utlysninger i prosjektet. Første søknadsfrist er 2.11.2020 og søkerne får tilbakemelding i starten av desember. Selve prosjektet starter opp i januar 2021.
Tiltak og prosjekter det søkes støtte til skal gjennomføres i løpet av kalenderåret 2021.

RØRE - en mulighet for din skole

Skoler som blir tatt opp i prosjektet og blir en RØRE-skole får støtte til å jobbe med fysisk aktivitet, ernæring og søvnkvalitet for å skape bedre forutsetninger for læring på skolen. 

I tillegg får skolene anledning til å realisere egne prosjekter, som vanligvis faller utenfor knappe kommunale eller fylkeskommunale rammer til utviklingsarbeid i skolen. 

I de nye fagplanene som trer i kraft skoleåret 2020 – 2021 er folkehelse og livsmestring sentrale tema som skal gjennomsyre alle fag. RØRE-prosjektets arbeidsmåter er gode bidrag for skoler og lærere til å implementere folkehelse og livsmestring i fag og skolens helhetlige arbeid.

Skolene i RØRE-prosjektet får tilbud om å delta i nettverk, der de får kompetanse, inspirasjon og støtte til å drive med RØRE-arbeid, det vil si fysisk aktivitet i fag, fysisk aktivitet ellers i skoledagen, gode skolemåltider og tips og ideer til undervisning om ernæring, søvnkvalitet og fysisk aktivitet og hvordan disse påvirker psykisk og fysisk helse og læring.

Alle skoler som skal delta i RØRE-prosjektet må sette av minimum to timer i uken for at en RØRE-ambassadør skal kunne jobbe med disse temaene på skolen. Disse timene er et frikjøp som dekkes av RØRE-prosjektet.

Slik blir din skole en RØRE-skole

Bruk elektronisk søknadsskjema for å beskrive hvilke prosjekt/tiltak du vil gjennomføre på din skole. 

Skoler som ønsker å delta i prosjektet må også beskrive hvorfor de ønsker å bli en RØRE-skole, hva de ønsker å gjøre for å bli det, hvordan de skal organisere RØRE-arbeidet, hvordan elevmedvirkning sikres i arbeidet, og peke ut en egen RØRE-ambassadør på skolen. 

Her kan du sende inn søknadsskjemaet

Søknadsfrist: 02.11.2020. 

Rammer og retningslinjer

Det er utarbeidet et sett med rammer og retningslinjer for hva prosjektet kan støtte av tiltak, og hvordan tildeling og oppfølging skal gjøres. Les retningslinjene nøye før dere søker:

Rammer og retningslinjer RØRE Viken

 

Rammer og retningslinjer i ett dokument (PDF, 215 kB)

For spørsmål knyttet til søknaden, kontakt prosjektleder Cathrine Rød Gundersen: cathrineg@viken.no.  

Til toppen