Viken fylkeskommune vil styrke barn og unges psykiske helse. Som følge av koronapandemien lyste vi ut 4 millioner kroner i tiltaksmidler og alle kommunene i Viken kunne søke. Ordningen er nå avsluttet.

Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet, ønsker du å opprette en parsellhage eller har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen? Søknadsfrist 15. november.

Her kan din skole søke midler til egne folkehelseprosjekter. Gjennom RØRE-prosjektet kan skoler i Viken søke støtte til å jobbe med fysisk aktivitet, kosthold og gode søvnvaner.

Søknadsfristen for skoleåret 2022/2023 er utløpt. Følg med for neste utlysning. 

Kommuner kan søke om midler til utvikling av kommunale omsorgstjenester innen friskliv, læring og mestring. 

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen hvert år er 31. mars.

Til toppen