Nå kan din skole søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter og bli en RØRE-skole

Viken fylkeskommune har overtatt ansvaret for en tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling av kommunale omsorgstjenester. 

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen er 31. mars 2020.

Til toppen