Søk folkehelsemidler for Østfold 

Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet, ønsker du å opprette en parsellhage eller har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen?

John Schnobrink, Unsplash

For kommuner som tidligere hørte til i Østfold finnes det muligheter for å søke om midler til å realisere folkehelseprosjekter gjennom ordningen Regionale folkehelsemidler. 3 millioner kroner skal deles ut i 2021 gjennom denne ordningen som er videreført i Viken. 

Her finner du søknadsskjema (DOCX, 21 kB)

  • Søknadsfrist: 15. november

Prosjekter som får støtte skal bidra til å nå målsettinger i regional folkehelseplan. 

Her finner du regional folkehelseplan for Østfold (PDF, 5 MB).

Videre blir det lagt vekt på om prosjektet bidrar til minst ett av punktene under: 

  • Øke gjennomføringsgraden på videregående skoler 
  • Bygge en lokal og/eller regional frivillighetskultur 
  • Utvikle helseoversikter lokalt og regionalt, samt tiltak for å styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsearbeidet 
  • Ivaretar mål om å redusere sosial ulikhet i helse 
  • Bidrar til å utvide ordningen med parsellhager 

Søknadene må komme fra kommunene selv, men frivillige organisasjoner og liknende kan ta kontakt med sin kommune og initiere en søknad gjennom disse.

Til toppen