Søk folkehelsemidler for Østfold 

Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet, ønsker du å opprette en parsellhage eller har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen?

Klikk for stort bilde John Schnobrink, Unsplash

For kommuner som tidligere hørte til i Østfold finnes det muligheter for å søke om midler til å realisere folkehelseprosjekter gjennom ordningen Regionale folkehelsemidler. 3 millioner kroner skal deles ut i 2021 gjennom denne ordningen som er videreført i Viken. 

Her finner du søknadsskjema (DOCX, 21 kB)

  • Søknadsfrist: 15. november

Prosjekter som får støtte skal bidra til å nå målsettinger i regional folkehelseplan. 

Her finner du regional folkehelseplan for Østfold (PDF, 5 MB).

Videre blir det lagt vekt på om prosjektet bidrar til minst ett av punktene under: 

  • Øke gjennomføringsgraden på videregående skoler 
  • Bygge en lokal og/eller regional frivillighetskultur 
  • Utvikle helseoversikter lokalt og regionalt, samt tiltak for å styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsearbeidet 
  • Ivaretar mål om å redusere sosial ulikhet i helse 
  • Bidrar til å utvide ordningen med parsellhager 

Søknadene må komme fra kommunene selv, men frivillige organisasjoner og liknende kan ta kontakt med sin kommune og initiere en søknad gjennom disse.

Retningslinjer for regionale folkehelsemidler Østfold

Til toppen