Søk folkehelsemidler for Østfold 

Det er for tiden ikke mulig å søke om folkehelsemidler for Østfold. Ordningen er under evaluering.

Rapportering

Rapportering på tiltak skal gjøres årlig på samme mal som prosjektet er innmeldt, med henvisning til sentrale punkter i søknaden. Det kan også være aktuelt med oftere rapportering avhengig av prosjektets karakter. Går prosjekt over mer enn ett år, skal det sendes inn statusrapport minimum ved årsskiftet. Krav om hyppigere statusrapportering vurderes i forbindelse med vedtak. 

Frist

Fristen for rapportering er 15. februar året etter tildeling.

Det skal rapporteres i henhold til prosjektplanen, og med regnskap over årets forbruk. Godkjennelse fra offentlig godkjent revisor skal fortrinnsvis følge med rapporteringen, og eventuelt ettersendes snarest mulig. 

Hvordan rapportere

Bruk samme skjema som for søknad for å rapportere på ordningen (DOCX, 21 kB)

Rapport sendes til: 

Om ordningen

Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet? Har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen? Eller ønsker du å opprette en parsellhage? 

En parsellhage er et dyrkingsareal som er delt inn i flere mindre parseller som leies ut til interesserte som ønsker å dyrke grønnsaker og vekster.

Prosjekter som får støtte skal bidra til å nå målsettinger i regional folkehelseplan. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp under det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen. 

Regional folkehelseplan for Østfold (PDF, 5 MB)

Retningslinjer for regionale folkehelsemidler Østfold

Til toppen