Søk folkehelsemidler for Østfold 

Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet, ønsker du å opprette en parsellhage eller har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen? Søknadsfrist 15. november.

John Schnobrink, Unsplash

Kommuner som tidligere hørte til i Østfold kan søke om midler til å realisere folkehelseprosjekter gjennom ordningen Regionale folkehelsemidler. 3 millioner kroner skal deles ut i 2021 gjennom denne ordningen som er videreført i Viken. 

Her finner du søknadsskjema til folkehelsemidler for Østfold (DOCX, 21 kB)

  • Søknadsfrist: 15. november

Prosjekter som får støtte skal bidra til å nå målsettinger i regional folkehelseplan. Formålet med  tilskuddsordningen er å støtte opp under det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen.

Her finner du regional folkehelseplan for Østfold (PDF, 5 MB).

Videre blir det lagt vekt på om prosjektet bidrar til minst ett av punktene under: 

  • Øke gjennomføringsgraden på videregående skoler 
  • Bygge en lokal og/eller regional frivillighetskultur 
  • Utvikle helseoversikter lokalt og regionalt, samt tiltak for å styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsearbeidet 
  • Ivaretar mål om å redusere sosial ulikhet i helse 
  • Bidrar til å utvide ordningen med parsellhager 

Søknadene må komme fra kommunene selv. Men frivillige organisasjoner og liknende kan samarbeide med sin kommune om en søknad, der det er naturlig.  

Husk at dersom det søkes om flere prosjekter fra en kommune, må disse være innbyrdes prioritert før søknaden sendes fra kommunen. 

Retningslinjer for regionale folkehelsemidler

Til toppen