Internasjonale prosjekter

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy region» har som formål å gjøre hele området til en ledende region for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen, slik at både næringsliv og offentlige aktører kan imøtekomme behovet for nye biomaterialer og fornybar energi.

Prosjektet "Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions" (SMART-MR) forsøker å støtte lokale og regionale myndigheter i å forbedre transportpolitikken og sørge for bærekraftige tiltak for å oppnå fleksible løsninger for lavkarbon-transport og mobilitet i storbyregioner.

Viken fylkeskommune er ledende samarbeidspartner for Interreg Europe-prosjektet SmartEdge. Prosjektet tar for seg potensialet for reduksjon av klimagassutslipp som ligger i utviklingen av mindre byer og tettsteder i storbyområder.

Til toppen