Samarbeid og nettverk

Viken fylkeskommune er medlem av ulike europeiske politiske organisasjoner og nettverk. I tillegg har vi noen bilaterale samarbeidsavtaler.

Internasjonale samarbeidsavtaler

  • Samarbeidsavtale mellom Akershus fylkeskommune og Baden-Würtemmberg
  • Samarbeidsavtale mellom Akershus fylkeskommune og Gyeonggi-provinsen i Sør-Korea
  • Samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Region Värmland
  • Vennskapssamarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen og Region Nordjylland

Oversikt over internasjonale organisasjoner og samarbeidsarenaer

Internasjonale prosjekter

Til toppen