By- og stedsutvikling

Fylkeskommunen ønsker å stimulere en bærekraftig utvikling av nærmiljø, tettsteder, byer og lokalsamfunn.

I dette inngår både fysisk, sosial, kulturell og næringsmessig utvikling. Gjennom nettverksarbeid, kompetansebygging og erfaringsutveksling skal Viken fylkeskommune understøtte og medvirke i dette langsiktige samarbeidet. Vi vil bidra konkret gjennom partnerskapsavtaler samt støtte de mange stedsutviklingsprosessene som foregår i kommunene.

Se også

Til toppen