Partnerskapsavtaler med kommuneregioner

God dialog og medvirkning med alle kommuneregionene i Viken er viktig. For å formalisere samarbeidet, er Viken fylkeskommune i gang med å inngå partnerskapsavtaler med disse.

  • Kommuneregionene og fylkeskommunen er likeverdige parter i avtalen.
  • Partnerskapsavtalene består av en generell del, som omfatter alle kommuneregionene, og en spesiell del, som skal være individuelt tilpasset den enkelte region.
  • Partnerskapsavtalene tar utgangspunkt i hva kommuneregionene, og Viken fylkeskommune, anser som potensielle utfordringer og muligheter.
  • Kommuneregionene bestemmer sin egen prosess: tid, omfang og fagområder.
  • Viken fylkeskommune er klar til å skissere avtalene når hver enkelt kommuneregion er klar.
  • Partnerskapsavtalene skal ha god politisk forankring i fylkeskommunen, og i det enkelte kommunestyre.

Partnerskapsavtalene skal hovedsakelig omhandle saksfelt der Viken fylkeskommune samhandler med mer enn en kommune. Avtalene vil ikke erstatte fylkeskommunens ordinære kontakt med den enkelte kommune.

Samarbeid gjennom partnerskapsavtaler vil være positivt for både kommunene og fylkeskommune, ettersom:

  • møtearenaen i kommuneregionene ligger klar med faste møtetidspunkt
  • politisk og til dels administrativ ledelse i kommunene er samlet
  • kommuneregionene får fram regionens samlede budskap
Til toppen