Regionalt planforum

Regionalt planforum er en møteplass mellom kommunene og det regionale nivået for diskusjon, samhandling og avklaring rundt større plansaker.

Regionalt planforum er hjemlet i plan- og bygningsloven § 5-3, og fylkeskommunen er ansvarlig for ledelse og sekretariat. 

Digitale møter

Fra og med 24. mars og til påske gjennomføres regionalt planforum som digitale møter. Invitasjon til møtene skjer gjennom e-post.

Regionalt planforum

Til toppen