Regionalt planforum

Regionalt planforum er en møteplass mellom kommunene og det regionale nivået. Forumet er ment for diskusjon, samhandling og avklaring rundt større plansaker.

Regionalt planforum er hjemlet i plan- og bygningsloven § 5-3, og fylkeskommunen er ansvarlig for ledelse og sekretariat. 

Digitale møter

Grunnet koronasituasjonen gjennomføres regionalt planforum fra og med 24. mars som digitale møter. Invitasjon til møtene sendes via e-post.

Til toppen