Regional planstrategi

Arbeidet med å utvikle en ny regional planstrategi for Viken er i gang. Den regionale planstrategien skal gjelde for perioden 2021-2030 og skal peke ut hvilken retning Viken skal utvikles mot 2030. 

Avlyst! Dialogkonferanse 31. mars

Som del av fylkeskommunens tiltak for å hindre koronasmitte er dessverre dialogkonferansen 31. mars avlyst. Mer informasjon vil bli sendt alle påmeldte. 
Les mer om fylkeskommunens oppfølging av koronasituasjonen.

Les mer om konferansen

Hva er en regional planstrategi?

Regional planstrategi skal være den sentrale prosessen for utforming av nye mål og strategier for vikensamfunnet og Viken fylkeskommune. Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen og det er gjennom planstrategien en definerer ytterligere planbehov.

FNs bærekraftsmål

Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for utvikling av arbeidet med bærekraftsmålene i Viken.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Involvering og medvirkning

Utviklingen av en regional planstrategi for Viken er et arbeid som gjøres i tett samspill med vikensamfunnet. Prosessen skal legge til rette for at mange aktører kan møtes for å drøfte utfordringer og gjensidige forventninger.

Innspill fra en arena tas med videre til neste, og bidrar til å sikre samspill mellom de ulike medvirkningsaktørene og mellom fasene.

Tidslinje for prosessen

Arbeidet med regional planstrategi er delt inn i 3 faser.

  • Fase 1: Innspill (Januar-mars)
  • Fase 2: Prioritering (april-mai)
  • Fase 3: Konkludering (mai-desember)

Planlagte aktiviteter

Til toppen