Bygdemiljøpakker

Viken fylkeskommunvil opprette bygdemiljøpakker som kan styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling - i tett samarbeid med kommunene. Søk om å delta innen 19. mars 2021.

Figur med syklist, fjord og fjell - Klikk for stort bilde Tank  

Vi legger opp til at bygdemiljøpakkene skal ha en helhetlig og tverrfaglig innretning. De skal møte lokale behov hos de kommunene vi skal samarbeide med. 

Stedsidentitet og lokal tilpasning vil være utgangspunkt for pakkenes oppbygning og innhold. 

Informasjonsmøter 

Viken fylkeskommune har invitert samtlige kommuner i Viken til informasjonsmøter, slik at de får en innføring i arbeidet med bygdemiljøpakker og kan vurdere om de vil søke om å delta.

Møtet for kommunenes politiske ledelse og administrasjoner ble avholdt 10. og 16. februar 2021: Oppstart for bygdemiljøpakkene - ønsker tre pilotkommuner. 

Pilotprosjekt

Vi ønsker å ha en bred tilnærming for å kunne velge ut spennende pilotprosjekter for bygdemiljøpakkene. Kommunene vil være de mest sentrale aktøreneDe identifiserer behov og problemstillinger det skal jobbes med, ut fra lokalt ståsted. 

Dette kan være noen mulige tema for bygdemiljøpakkene:

 • Bostedsattraktivitet
 • Mobilitet
 • Næringsutvikling
 • Kompetanse

Kriterier

Følgende kriterier legges til grunn når vi velger aktuelle pilotprosjekter:

 • må bygge på distriktsutfordringer
 • en viss kompleksitet i problemstillinger (samfunnsfloker)
 • lokalt eierskap, forankring og engasjement
 • innbyggermedvirkning med involvering av lokalt næringsliv, frivillighet, og lignende
 • barn og unges rolle i arbeidet - både med hensyn til tematikk og medvirkning

Det er en forutsetning at mål og prinsipper i Vikens regionale planstrategi ivaretas i arbeidet.

Slik søker du

Din kommune kan melde interesse for å delta i samarbeidet om bygdemiljøpakker fram til 19. mars 2021. Send oss en søknad som inneholder en grov skisse (1-3 sider) hvor dere beskriver følgende: 

 • Problemstillingen eller utfordringene dere vil jobbe med i bygdemiljøpakken
 • Er det pågående arbeid i tilknytning til utfordringene beskrevet over? Og hva er status for disse? 
 • Er utfordringene knyttet til planarbeid eller andre rammer? 
 • Er det andre aktører som bør involveres i tillegg til kommunen? I så fall hvilke? (Eksempler: lokalt næringsliv, Husbanken, Innovasjon Norge, kulturinstitusjoner) 
 • Noen tanker om involvering av barn og unge, innbyggere generelt, frivillighet, lokalt næringsliv, med flere - i arbeidet med bygdemiljøpakker

Benytt gjerne vårt elektroniske søknadsskjema nedenfor. Klikk på "Ny bruker" og legg inn e-postadressen din for å komme videre til skjemaet. Der kan du også laste opp vedlegg.

Søknadsskjema bygdemiljøpakker

Alternativt kan du sende søknaden som e-post til post@viken.no. Merk forsendelsen "Søknad bygdemiljøpakker - 2020/118298".

Søknadsfrist er 19. mars 2021.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Kjersti Morseth Hallerud hvis du har spørsmål.

Til toppen