Regionale planer

Vedtatte regionale planer

Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i tidligere fylke.

Vikens plan- og styringssystem

Det helhetlige plan- og styringssystemet til Viken skal bidra til at fylkeskommunen ivaretar samfunnsoppdraget og utøver de tre rollene som samfunnsutvikler, tjenesteleverandør og myndighetsutøver på en god måte.

Les mer om Vikens plan- og styringssystem.

Andre planer og rapporter