Regionale planer

Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i tidligere fylke.

Regionale planer fra de tidligere fylkene og for Viken

Midlertidig plan- og styringssystem i Viken

Det midlertidige plan- og styringssystem skal være gjeldende fram til en ny regional planstrategi for Viken er vedtatt. Les mer om Vikens midlertidige plan- og styringssystem.

Andre planer og rapporter

Til toppen