Veien til et bærekraftig Viken - regional planstrategi 2020-2024

Vedtatt av Viken fylkesting 18. desember 2020.

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Forord og innledning
 2. 2 Kunnskapsbasert planlegging
 3. 3 Hva forventes av Viken?
  1. 3.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
  2. 3.2 FNs bærekraftsmål
 4. 4 Hvordan jobber vi for å nå bærekraftsmålene?
  1. 4.1 Seks innsatsområder for bærekraft
  2. 4.2 Fire virkemiddelkategorier for å jobbe med de seks innsatsområdene
  3. 4.3 Samarbeid på tvers av fylkesgrenser
  4. 4.4 God medvirkning
  5. 4.5 Covid-19
 5. 5 Vi er Viken
  1. 5.1 Regionale utviklingstrekk
 6. 6 Slik leser du målstrukturen
 7. 7 Langsiktige utviklingsmål for Viken
  1. 7.1 Natur, klima og planetens tålegrense
  2. 7.2 God livskvalitet og like muligheter
  3. 7.3 Grønn og rettferdig verdiskaping
  4. 7.4 Omstilling og tillit
  5. 7.5 Sammen skaper vi Viken
 8. 8 Seks innsatsområder for bærekraftig utvikling
  1. 8.1 Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
   1. 8.1.1 Mål for innsatsområdet:
   2. 8.1.2 Utfordringer og muligheter:
   3. 8.1.3 Samhandling og virkemidler, innsatsområde 1:
  2. 8.2 Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdigøkonomisk system
   1. 8.2.1 Mål for innsatsområdet
   2. 8.2.2 Utfordringer og muligheter
   3. 8.2.3 Samhandling og virkemidler, innsatsområde 2:
  3. 8.3 Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
   1. 8.3.1 Mål for innsatsområdet
   2. 8.3.2 Utfordringer og muligheter:
   3. 8.3.3 Samhandling og virkemidler innsatsområde 3:
  4. 8.4 Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
   1. 8.4.1 Mål for innsatsområdet:
   2. 8.4.2 Utfordringer og muligheter:
   3. 8.4.3 Samhandling og virkemidler, innsatsområde 4:
  5. 8.5 Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
   1. 8.5.1 Mål for innsatsområdet:
   2. 8.5.2 Utfordringer og muligheter:
   3. 8.5.3 Samhandling og virkemidler, innsatsområde 5:
  6. 8.6 Innsatsområde 6: Miljø, økosystem og biologisk mangfold
   1. 8.6.1 Mål for innsatsområdet:
   2. 8.6.2 Utfordringer og muligheter:
   3. 8.6.3 Samhandling og virkemidler, innsatsområde 6:
 9. 9 Planbehov
  1. 9.1 Prinsipper for plansystemet
  2. 9.2 Tverrgående temaer
  3. 9.3 Valg av planer
  4. 9.4 Regionalt planarbeid
  5. 9.5 Planbehov i perioden
   1. 9.5.1 Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
   2. 9.5.2 Regional plan for kompetanse og verdiskaping
   3. 9.5.3 Regional plan for areal og mobilitet
  6. 9.6 Oversikt eksisterende versus nye planer
  7. 9.7 Fylkesrådets prioriterte temaer
  8. 9.8 Plan- og styringssystem for Viken fylkeskommune
 10. 10 Planvirkemidler
 11. 11 Begrepsliste – Regional planstrategi for Viken