Plangrunnlag for nye fylker

På denne siden finner du informasjon om plangrunnlag for nye fylker. 

Plangrunnlag for tre regionale planer

Som følge av at Viken fylkeskommune skal deles i tre fylker, vedtok fylkestinget i mars 2022 at arbeidet med nye regionale planer skulle resultere i et plangrunnlag for de nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. 

Vi har utarbeidet et plangrunnlag for tre regionale planer:  

  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
  • Regional plan for areal og mobilitet
  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd

Programstyret for planarbeidet har nå ferdigstilt plangrunnlaget. Programstyrets anbefaling er at plangrunnlaget brukes som grunnlag for regional planlegging i de tre nye fylkene. ​​​

Last ned forslaget til plangrunnlag her (juni 2023) (PDF, 15 MB)

Forslag til plangrunnlag i ren tekst

Fremdrift og tidsplan

Fylkesrådet i Viken sluttbehandlet programstyrets forslag til plangrunnlag 15. juni 2023. Innholdet i plangrunnlaget ble presentert og gjennomgått på et webinar for fylkestinget og medvirkningsorganene i Viken 19. juni.

Se opptak fra webinaret her

Fylkestinget i Viken skal etter planen behandle plangrunnlaget 27. september.

Deretter overleveres plangrunnlaget til de nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. De kan benytte plangrunnlaget i eget arbeid med regional planlegging, og ferdigstille og vedta tre regionale planer.

Les hele saken: Regionale plangrunnlag for nye fylker er klare

Organisering av planarbeidet

Arbeidet med de tre regionale planene er organisert som et program.  Det ledes av et programstyre som består av representanter fra kommuner, organisasjoner og virksomheter i Viken-samfunnet.

Skisse over hvordan ulike grupper jobber med regionalt planarbeid.  - Klikk for stort bilde

Om planprosessen

Vi utarbeider de regionale planene i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

Regionale planer skal ha en samordnende funksjon for samfunnsutviklingen i fylket, og det er fylkeskommunen som har ansvaret for å lede planprosessen.

Utarbeidelsen av de tre planene er vedtatt i regional planstrategi.

De tre planene har også et vedtatt planprogram.

Se også: 

Kunnskapsgrunnlag for arbeidet med de regionale planene

 

Kontakt