Regionale planer under arbeid

På denne siden finner du informasjon om regionale planer som vi arbeider med.

Tre nye planer

Vi skal utarbeide tre regionale planer for Viken i perioden 2020-2024:

Regionale planer skal ha en samordnende funksjon for samfunnsutviklingen i fylket, og det er fylkeskommunen som har ansvaret for å lede planprosessen.

Vi utarbeider de regionale planene i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

Utarbeidelse av de tre planene er vedtatt i Regional planstrategi.

De tre planene har også et vedtatt planprogram.

Fremdrift og tidsplan

Planarbeidet pågår nå. Viken fylkesting har søkt om oppdeling av Viken fylkeskommune. Det får følger for det regionale planarbeidet.

Viken fylkeskommune skal ikke vedta de tre regionale planene det nå jobbes med, men i stedet oversende dem som plangrunnlag til de tre nye fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. 

Arbeidet med dette plangrunnlaget sluttføres før de tre nye fylkestingene konstitueres høsten 2023.

Les hele saken: Viken overleverer plangrunnlag til nye fylker

Organisering av planarbeidet

Arbeidet med de tre regionale planene er organisert som et program.  Det ledes av et programstyre som består av representanter fra kommuner, organisasjoner og virksomheter i Viken-samfunnet.

 

 

 

Kontakt 

Til toppen