Planprogram for regionale planer

Viken fylkeskommune har utarbeidet et felles planprogram for de nye regionale planene som skal lages. Planprogrammet ble vedtatt av Viken fylkesting i desember 2021. 

Planprogram

19. mai 2022 vedtok fylkesrådet i Viken følgende vedlegg til planprogrammet; 


Planprogrammet gjør rede for blant annet:

  • Formålet med de regionale planene
  • Planprosess med frister og deltakere
  • Opplegg for medvirkning
  • Utredningsbehov

Medvirkning i arbeidet med planprogram


Til hovedsiden for Regionale planer under arbeid