Programstyret for regionale planer

 

Arbeidet med de tre regionale planene er organisert som et program. Det ledes av et programstyre.

Programstyret består av følgende representanter fra Viken-samfunnet: 

 • Siv Henriette Jacobsen, leder av programstyret og fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune
 • Annette Lindahl Raakil, fylkesråd plan, klima og miljø, Viken fylkeskommune
 • Sjur Baardsen, professor og tidl. rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU
 • Ragnhild Bergheim, ordfører, Lørenskog kommune
 • Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Jan Petter Gundersen, regionnestleder, LO Oslo og Viken
 • René Rafshol, ordfører, Råde kommune
 • Anja Bakken Riise, leder, Fremtiden i våre hender
 • Nasim Rizvi, nestleder, Buskerud innvandrerråd
 • Pål Rørby, ordfører, Hemsedal kommune
 • Vegard Einan, regiondirektør, NHO

Til hovedsiden for regionale planer