Temastrategier

De regionale planene med handlingsprogram er sammen med temastrategiene viktige styringsverktøy for Viken fylkeskommune.

For de områdene det ikke er vedtatt nye planer eller strategier er det de tidligere fylkeskommunenes planer som fremdeles gjelder.

Regionale planer, handlingsprogram, temastrategier og andre styringsdokumenter for Viken fylkeskommune

Sektorplaner og strategier for de tre tidligere fylkeskommunene

Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder disse planene som er vedtatt i tidligere fylker: