Andre inntak til videregående opplæring er klart

Inntakskontoret har nå fullført andre inntak til de videregående skolene i Viken, og du kan gå inn på vigo.no for å sjekke resultatet. Husk svarfrist 2. august!  

40 713 søkere får nå tilbud om skoleplass

Resultatet av første inntaket til videregående skoler i Viken fylkeskommune er nå klart. Det var totalt 46 878 søkere. Av disse hadde 42 755 søkere ungdomsrett i Viken fylkeskommune. Etter 1. inntak er det totalt 2550 søkere med ungdomsrett uten tilbud fordelt på hele fylkeskommunen. Av disse er det 1468 søkere til Vg1.  

700 flere har fått læreplass i Viken

Oppdaterte tall fra læreplassformidlingen i Viken fylkeskommune for første halvår 2021 viser at 700 flere har fått læreplass enn i samme periode i fjor.  

Koronasituasjonen: Viktig informasjon for lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter

Fag-, svenne- og kompetanseprøver kan gjennomføres dersom nasjonale og lokale smittevernregler følges.

Skolene i Viken satser på samarbeid på tvers av landegrenser 

De videregående skolene i Viken og fagskolen Viken, studiested Tinius Olsen har nå mulighet til finansiere opphold i Europa for elever, lærlinger og ansatte gjennom Erasmus+. Ny programperiode for Erasmus+ for 2021–27 er lansert.      

Prøv sommerskole for 10. klassinger!

Er du spent eller litt engstelig for hva som venter deg når du nå avslutter dine ti år i grunnskolen? Meld deg på sommerskole for årets 10. klassinger på en videregående skole nær deg.  

Utdelingsseremonier for fag-, svenne- og kompetansebrev utgår høsten 2021

Med bakgrunn i smittevernsrestriksjonene har Viken fylkeskommune besluttet å ikke gjennomføre fysiske utdelinger av fag-, svenne- og kompetansebrev høsten 2021.  

Mobbing er fortsatt et problem blant unge

Så langt i år har Ombudet for barn og unge i Viken fått inn om lag 200 mobberelaterte henvendelser, og det er trolig bare toppen av «isfjellet».

Dette er den beste entreprenørskapsskolen

Årets vinner av Beste entreprenørskapsskole er Lier videregående skole. Prisen er på 50 000 kroner.   

Ekstratilskudd til læreplasser og lærebedrifter

Vi må sikre at flest mulig lærlinger og lærekandidater kommer gjennom korona-tiden med den kunnskapen og erfaringen de skal ha. Derfor kan lærebedrifter og opplæringskontor nå søke om tilskudd til både ekstra læreplasser og for å unngå å permittere eller si opp lærlinger og lærekandidater.  

Til toppen