Viken fylkeskommunen inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til åpen prekvalifisering til kunstprosjekt ved Halden videregående skole. Frist for innsendelse er 29. mars 2020.

 I uke 8 og 9 er det vinterferie i Viken. Og fridagene byr på mange muligheter - fra full vinter til vårstemning!

Profesjonalisering av samarbeidet skole og næringsliv: NHO møtte skoleledere og næringsliv på Lier videregående for å lære hvordan skolen jobber for å gjøre yrkesfagene mer attraktive.

Det er nå mulig å søke om videregående opplæring for voksne og realkompetansevurdering på vigo.no. De tekniske problemene Viken fylkeskommune har hatt med tilgang til den offentlige nettsiden er løst.

Snekkerlærling snekrer gulv

En rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at bedrifter i Viken er flinke til å gi søkere lærekontrakter, særlig innen bygg- og anleggsbransjen. På landsbasis fikk 86 prosent av søkere til bygg- og anleggsteknikk en lærekontrakt i løpet av 2019.

To elever prater sammen

Viken fylkeskommune har utarbeidet en ny inntaksordning for videregående skole. Det viktigste prinsippet er at flest mulig elever skal få gå på en skole nær der de bor. ‒ Vi har delt Viken i 11 geografiske inntaksområder for å sikre nærskoleprinsippet, sier seksjonsleder Hilde Monica Dahlberg i seksjon inntak og dimensjonering i Viken.

Katrine Vilaivan Leithe Stensrud fra Nannestad videregående skole briljerte med ostekunnskapene sine og stakk av med Osteprisen på Tine MatCup i Stavanger fredag 10. januar. I kokkekonkurransen erobret team Kajuma fra Nannestad andreplassen, og Vestby videregående kom på delt fjerdeplass.
  

Roger Ryberg i samtale med studenter

Masterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge kartlegger fylkeskommunens arbeidstreningsprosjekt ved Vikersund Hoppsenter.

For at Viken fylkeskommunes politikere skal ta gode avgjørelser, er de ofte avhengig av innspill fra medvirkningsorganer. Derfor var rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, eldrerådet, og ungdomsrådet samlet for konstituering.

Fylkesråd Siv Henriette Jacobsen hadde møte med elevrådsstyret

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, startet sin besøksturné på Bjørkelangen videregående skole for å bli bedre kjent med fylkets videregående skoler.

 

Til toppen