Smittesituasjon i Nordre Follo

Nordre Follo og omkringliggende kommuner stenger ned. Det medfører at Drømtorp, Frogn, Nesodden, Roald Amundsen, Ski, Vestby, Ås, Askim, Kirkeparken, Malakoff og Mysen videregående skoler stenger og går over til digital undervisning fra mandag 25. januar til og med fredag 29. januar. Skoler i 15 nærliggende kommuner går over til rødt nivå. Tannklinikkene i Follo reduserer behandlingen til kun nødvendig og akutt hjelp.

13 skoler valgt ut til gratis skolematprosjekt 

Nå er det klart hvilke videregående skoler som er med i et nytt prøveprosjekt med gratis skolemat i Viken.    

Tilskudd til kurs og opplæring for å unngå permitterte lærlinger og lærekandidater

Viken fylkeskommune vil gjøre en ekstra innsats for lærlinger som risikerer oppsigelse eller permittering som følge av koronasituasjonen. Nå kan opplæringskontorer og lærebedrifter søke om tilskudd til opplæring og kurs for lærlinger og lærekandidater. Fremst i rekken i denne omgang er lærlinger og lærekandidater som står i fare for å bli permittert eller er blitt permittert innen frisør-, og restaurant- og matfag. Fylkeskommunen vurderer også å åpne opp for flere fag ved behov.  

Var du avgangselev på videregående våren 2020 og fikk ikke bestått?

Viken fylkeskommune tilbyr intensivkurs for avgangselever (VG3 eller påbygg) som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Du må selv melde deg opp til privatisteksamen, og fristen for oppmelding er 1. februar. Du avlegger eksamen i perioden fra april til juni 2021.  

Du kan søke på alle de fylkeskommunale skolene.

Nå er tiden inne for å søke videregående opplæring. Alle elever i Viken kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene, og du får prioritert plass på nærskolen din. 

Viken støtter tradisjonshåndverk

Fylkesrådet i Viken har bevilget midler for å støtte undervisning i verneverdige fag på to skoler.

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.  

På tide å søke videregående opplæring

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2021-2022 bør du starte søkeprosessen nå. Alle som søker videregående opplæring, søker via nettjenesten  vigo.no . I VIGO får du også svar på søknaden din.    

Skolene på rødt nivå

Søndag 3. januar kom regjeringen med klare anmodninger om rødt nivå på alle de videregående skolene. For de fleste av skolene vil dette gjelde allerede fra mandag 4. januar. Elever og foresatte bes om å følge med på sin skoles nettsider eller facebook-side for informasjon.

Gjerdrum-raset: Slik blir kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. Merk at det kan komme nye endringer på kort varsel. Skoleskyssen ivaretas som til vanlig gjennom det ordinære kollektivtilbudet, som nå er tilpasset.

Til toppen