Lærer veileder snekkerlærlinger

Mange av lærlinger i Viken står i utfordrende tider. -Vi vil legge til rette for at lærlinger som venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen. 

På grunn av koronaviruset er formidlingen til læreplasser utsatt i noen bransjer. Det betyr at du ikke behøver å bli stresset om du ikke har fått læreplass innen den vanlige fristen.

Tavle, blyanter og bøker

Alle skriftlige eksamener for videregående skole våren 2020 er avlyst. Elevene vil få vitnemål selv om skriftlig eksamen avlyses.

Digital skolehverdag

Allerede første uken med stengte skoler, klatret skolene i Viken mange trinn oppover den digitale læringsstigen. ‒ Dette er spennende og utfordrende, sier rektor Geir Lindblad på Strømmen videregående skole, og får støtte av flere av sine rektorkolleger.

Lærer veileder snekkerlærlinger

Pågående fag-/svenneprøver og kompetanseprøver kan sluttføres dersom dette er vurdert tilrådelig, men ingen nye prøver skal igangsettes fra mandag 16. mars. Det er noen av tiltakene som igangsettes innen opplæring i bedrifter i forbindelse med korona-situasjonen. 

Mange elever i skolegård

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Lærer hjelper tre elever
Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 45 977 søkere til videregående skoler i Viken fylkeskommune.

Stadig flere søker læreplass i Viken. 400 flere har i år søkt læreplass, sammenlignet med året før i de tre tidligere fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. – Dette lover godt for rekrutteringen i framtiden, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse.

 

Viken fylkeskommunen inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til åpen prekvalifisering til kunstprosjekt ved Halden videregående skole. Frist for innsendelse er 29. mars 2020.

Til toppen