4 626 elever fra Viken har søkt læreplass

Det er flest søkere til helse- og oppvekstfag, elektro- og datateknologi og bygg- og anleggsteknikk. Det er fortsatt stort behov for læreplasser. 

Ung mann og ung kvinne skrur på understellet på en bil - Klikk for stort bildeLærling i Viken. Viken fylkeskommune

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars 2023, hadde 4626 elever fra Viken søkt læreplass i fylket vårt. Det er omtrent 100 færre enn i 2022. 

I tillegg er det 280 søkere til lærekandidatordningen. Denne ordningen er for søkere til læreplass som av ulike grunner ikke kan nå alle kompetansemålene. Også her er det en liten nedgang i antall søkere, med 10 færre enn i 2022.

Vil ha flere ut i lære

Til tross for en liten nedgang i søkermassen, er målet likevel at en enda større andel kvalifiserte læringer og lærekandidater skal ut i ut i lære enn i fjor. 

– Viken og Norge trenger at unge mennesker utdanner seg innen yrkesfag. Det er nødvendig for å bygge videre på velferdsstaten, og behovet blir bare større i årene som kommer. Læreplasser er nødvendige for at søkerne våre gjennomfører og består sin videregående utdanning, sier Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.

Snart begynner ansettelsene 

Onsdag 15. mars åpner vigobedrift.no for at bedriftene kan se søkerne og hvilke lærefag de har søkt seg til. Da kan også søkerne se hvilke bedrifter som tilbyr læreplasser. Det gjør både at bedriftene kan ta direkte kontakt med de lærlingene og lærekandidatene som er aktuelle for deres læreplasser, og at søkerne selv kan ta kontakt med de bedriftene de ønsker læreplass hos. 

Helse- og oppvekst har fortsatt flest søkere

Flest har søkt seg til de ulike lærefagene innen Helse- og oppvekst-fagene (helsearbeider-, barne- og ungdoms-, ambulanse-, ortopeditekniker- og portørfaget). Innen disse fagene er det hele 954 søkere, en liten nedgang fra 2022.

Deretter følger utdanningsprogrammene elektro og datateknologi, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. 

Viken trenger enda flere lærebedrifter

Det er fortsatt behov for mange læreplasser i Viken til høsten. Bedrifter som vurderer å ta inn lærlinger oppfordres til å ta kontakt med læreplassformidlingen i Viken fylkeskommune.

– I Viken er det stort behov for faglært arbeidskraft. Skal vi dekke det behovet, trenger søkerne våre læreplasser. Mange bedrifter stiller opp, men vi trenger enda flere med på laget, sier Nyhus. 

Det trengs læreplasser innen alle fagområder, og det er særlig behov for mange nye lærlingbedrifter innen følgende fag:  

 • IT-utviklerfaget
 • Innholdsproduksjonsfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Elektrikerfaget
 • Tømrerfaget
 • Bilfaget, tunge kjøretøy 
 • Bilskadefaget
 • Logistikkfaget
 • Industrimekanikerfaget

De ti mest søkte lærefagene i 2023

De ti mest søkte lærefagene i 2023
Lærefag Søkere 2023 Søkere 2022 Differanse
Helsearbeiderfaget 542 623 -81
Elektrikerfaget 540 577 -37
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 357 455 -98
Tømrerfaget 334 353 -19
Salgsfaget 521 262 11
Bilfaget, lette kjøretøy 228 233 -5
Rørleggerfaget 155 143 12
Kokkfaget 129 152 -23
Industrimekanikerfaget 119 110 9

Søkere til læreplasser fordelt på utdanningsprogram

Søkere til læreplasser fordelt på utdanningsprogram
Utdanningsprogram Søkere 2023 Søkere 2022 Utvikling
Bygg- og anleggsteknikk 780 818 -38
Elektro og datateknologi 937 885 52
Frisør, blomst, int,eksp. design 115 103 12
Helse- og oppvekstfag 954 1054 -97
Håndverk, design, produktutv. 40 54 -14
IT og medieproduksjon 297 271 26
Naturbruk 59 78 -19
Restaurant- og matfag 234 272 -38
Salg, service og reiseliv 446 445 1
Teknologi- og industrifag 769 752 17
TOTALT 4631 4732 -101

Følg oss på sosiale medier:
Facebook: Lærling i Viken
Instagram: Læreplass i Viken