45 336 vil gå på Vikens videregående skoler

Da søkefristen gikk ut 1. mars var det totalt 45 336 søkere til de videregående skolene i Viken fylkeskommune. Nå starter arbeidet med å justere studietilbudet. 

Tre glade elever sitter rundt en datamaskin og jobber - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde elever Getty Images

Det er totalt 42 703 av søkerne som har ungdomsrett, det vil si rett til videregående opplæring i Viken fylkeskommune. Dette er en oppgang fra 42 366 i fjor.
 
– Økningen i antall søkere med ungdomsrett harmonerer godt med elevtallsveksten i Viken. Viken har den største søkermassen til videregående skole i Norge. Vi har 11 inntaksområder, og alle søkere med ungdomsrett skal få skoleplass i sitt område, sier Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning i Viken fylkeskommune. 

Prøveinntak

Nå starter arbeidet med å justere opplæringstilbudet innenfor hvert inntaksområde. Det skal kjøres et prøveinntak for å se hvordan søkertallene passer inn i det dimensjonerte antallet klasser og plasser innen hvert område. 

– Målet med tilpassingen er at plassene blir fylt opp, og flest mulig søkere får sitt førsteønske oppfylt, sier Nyhus. 

Slik fordeler søkerne seg

  • Det er i år 17 791 søkere med ungdomsrett til førsteåret på videregående (Vg1) i Viken. 
  • 56 prosent har søkt seg til studieforberedende utdanningsløp, en oppgang på 1 prosent fra forrige skoleår. Blant disse er studiespesialisering det mest populære med 37,5 av søkerne, en liten oppgang fra 36 prosent i fjor.
  • Det har vært en nedgang i antall søkere til medier og kommunikasjon, kunst, design og arkitektur og musikk dans og drama. Søkertallene til idrettsfag er omtrent som i fjor. 
  • 44 prosent av søkerne har søkt et yrkesfaglig studieprogram. Dette er en nedgang på 1 prosent fra forrige skoleår. Det er flest søkere til helse- og oppvekstfag. Som ventet er det en nedgang i antall søkere til bygg- anleggsteknikk etter rekordåret 2022–23, men nedgangen er ikke like stor som forventet. 
  • Det yrkesfaglige programmet som har hatt absolutt høyest økning i antall søkere er salg, service og reiseliv. Her har antallet søkere til Vg1 økt fra 731 til 1028 søkere. 

Søkere og inntaksordningen

Viken fylkeskommune har inntak etter et nærskoleprinsipp til Vg1. Det innebærer at søkerne blir prioritert ved inntak til nærskolen. 
Alle ordinære søkere til Vg1 konkurrerer på grunnlag av karakterer fra grunnskolen.

I tillegg får de 100 poeng ekstra når de søker nærskolen. Dersom det er flere søkere enn plasser, kan man bli tatt inn på andre skoler enn nærskolen. 

Søkernes rettigheter

Søkere til Vg1 med ungdomsrett har rett til å komme inn på ett av sine tre søkte utdanningsprogram. På Vg2 og Vg3 har søkere med ungdomsrett rett til å komme inn på et programområde som bygger på det søkeren har gått på.

Alle som har rett til videregående opplæring i Viken fylkeskommune skal få en plass. Første inntak til de videregående skolene i Viken fylkeskommune er ca. 10. juli.  

Søkertall

Her finner du oversikt over antall søkere fordelt på utdanningsprogram: 

Søkere til Vg1 fordelt på utdanningsprogram

Førsteønske søkere Vg1 med ungdomsrett
Utdanningsprogram (forkortelse) Utdanningsprogram 2022–23 2023–24
BA Bygg- og anleggsteknikk 1026 985
DT Håndverk, design, produktutvikling 86 110
EL Elektro og datateknologi 1365 1465
FD Frisør, blomst, int., eksp.design 274 255
HS Helse- og oppvekstfag 1985 1956
ID Idrettsfag 1706 1711
IM IT og medieproduksjon 596 580
KD Kunst, design og arkitektur 581 453
MD Musikk, dans og drama 601 566
ME Medier og kommunikasjon 512 439
NA Naturbruk 360 335
RM Restaurant- og matfag 306 333
SR Salg, service og reiseliv 731 1028
ST Studiespesialisering 6553 6670
TP Teknologi- og industrifag 886 905
SUM 17568 17791

Alle søkere fordelt på utdanningsprogram

Søkere alle nivåer
Utdanningsprogram (forkortelse) Utdanningsprogram 2022–23 2023–24
BA Bygg- og anleggsteknikk 1992 1967
DT Håndverk, design, produktutvikling 140 165
EL Elektro og datateknologi 2621 2674
FD Frisør, blomst, int., eksp.design 562 565
HS Helse- og oppvekstfag 3897 3927
ID Idrettsfag 3846 3808
IM IT og medieproduksjon 911 950
KD Kunst, design og arkitektur 1144 1022
MD Musikk, dans og drama 1424 1343
ME Medier og kommunikasjon 1287 1210
NA Naturbruk 648 640
PB Påbygging 2005 1908
RM Restaurant- og matfag 588 652
SR Salg, service og reiseliv 1404 1775
ST Studiespesialisering 18234 18459
TP Teknologi- og industrifag 1663 1638
SUM 42366 42703