7,3 millioner folkehelsekroner til skoler i Viken

Nå er det klart. Sjekk om din skole har fått RØRE-midler her!

Barn leker - Klikk for stort bildeMer fysisk aktivitet for elever i Viken: Mange skoler i Viken får midler til å gjennomføre RØRE-tiltak i skolegården. Viken fylkeskommune / Ove Tøpfer

Viken fylkeskommune og RØRE-prosjektet har åpnet pengesekken for tredje gang i RØRE-prosjektet.

108 skoler i Viken får til sammen 7,3 millioner kroner i prosjektmidler til å jobbe for mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og gode søvnvaner blant elevene neste skoleår.

Her ser du hvilke skoler som får RØRE-midler i skoleåret 2023/24.

– Dette er den siste tildelingen i RØRE Viken. Denne gangen er det bare skoler som har vært med tidligere som får tildeling gjennom prosjektet, og vi er veldig godt fornøyd med at vi har med oss over 100 skoler i det siste prosjektåret, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil, som også har ansvaret for folkehelse i Viken.

Annette Lindahl Raakil - Klikk for stort bildeAnnette Lindahl Raakil (Sp) Morten Brakstad

– Det blir spennende å gå inn i sluttspurten for prosjektet nå, og samtidig skal vi peke på veien videre for arbeid med RØRE-temaer og folkehelse og livsmestring i skolene i de tre nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Mange skoler har fått støtte til å servere skolefrokost og til tiltak som skal bidra til mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Det kan være utstyr til fysisk aktiv læring, oppmerking i skolegård eller oppgradering av skolegårder.

De videregående skolene jobber med RØRE-pauser – korte aktivitetsavbrekk i ellers stillesittende skoletimer. Dette har vi stor tro på.

Med innsatsen fra RØRE-skolene vil mange barn og unge i Viken kunne få en mer fysisk aktiv hverdag.

Helse og læring henger sammen

– Gjennom RØRE-prosjektet vil vi styrke skolen som helsefremmende arena. Elever som har spist bra, vært i aktivitet og er uthvilte lærer bedre. Å satse på folkehelse og livsmestring i fagene og i skolen som helhet er viktig, sier Siv Henriette Jacobsen som er fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Hun får støtte av fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus, som også på peker på at prosjektet bidrar til å utjevne sosial ulikhet.

– Det er svært viktig for oss i Viken fylkeskommune, og er også en av grunnideene bak RØRE-prosjektet. Skolen er en arena der man treffer alle og derfor det beste stedet å jobbe med folkehelse, sier hun.

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å jobbe med RØRE-prosjektet i skolene i Viken.

108 RØRE-skoler neste skoleår

På listen over skoler som mottar midler denne gangen finner vi barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

– Denne gangen kjenner vi alle skolene, og det gir oss et skikkelig løft, sier prosjektlederne Cathrine Rød Gundersen (grunnskoler) og Rolf Inge Ølberg (videregående skoler).

– Det neste skoleåret blir fantastisk spennende. Nå skal vi samle trådene fra det vi har jobbet med i RØRE-prosjektet siden vi startet opp i Østfold i 2017. Og sammen skal vi finne veien videre for satsingen på RØRE-temaene i skolen, sier Gundersen.

Nå har vi et skikkelig krafttak på gang for å bidra til å fremme mer fysisk aktivitet i skolen, og jobbe med elevenes søvnkvalitet, psykiske helse, trivsel og læring på skolene i Viken.

I tillegg til prosjektmidler får RØRE-skoler kompetanseheving og de blir en del av et nettverk med skoler som inspirer hverandre til å jobbe systematisk med fysisk aktivitet, kosthold og søvn.

– Vi planlegger to store RØRE-konferanser i november, forteller prosjektansvarlig Elsie Brenne. Da skal vi feire det vi har fått til, og få innspill til hvordan vi kan jobbe videre med RØRE-temaer også etter prosjektslutt og i de nye fylkeskommunene. Det gleder vi oss til.

Har din skole fått RØRE-midler?

7. juni blir det oppstarts-webinar for skoler som får RØRE-midler for neste skoleår. Hold av tid i kalenderen.

  • Klokka 13.00-13.30: Oppstarts-webinar for grunnskoler
  • Klokka 14.00-14.45: Oppstarts-webinar for videregående skoler

Dette er RØRE-prosjektet:

RØRE er et utviklings- og folkehelseprosjekt i skolen som tester ut hvordan vi kan jobbe med gode søvnvaner, matglede og fysisk aktivitet for å legge grunnlaget for bedre læring. 

  • Viken fylkeskomme har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å jobbe med RØRE-prosjektet i Viken-skolene. 
  • RØRE er en mulighet for skolene til å søke midler til folkehelseprosjekter som de selv ønsker å gjennomføre. 
  • Denne tildelingen gjelder for skoleåret 2022/23. Det vil bli en siste mulighet for skoler til å søke midler gjennom RØRE i 2023.
  • Prosjektet pågår frem til høsten 2024. RØRE-prosjektet i Viken er en videreføring av et prosjekt i Østfold, der nesten 100 RØRE-skoler har deltatt.