Digital bedriftsdag 2021

I år arrangerer Kompetanseforum Østfold en digital bedriftsdag for karriereveiledere og NAV-veiledere, tirsdag 13. april kl. 09.00-11.00.

Blir ombud for alle barn og unge i Viken

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken endrer navn til Ombudet for barn og unge i Viken, og får samtidig utvidet mandat til å gjelde alle barn og unge i fylket.    

Seks ungdomsbedrifter kåret til Vikens beste

De videregående skolene i Viken stilte med 284 ungdomsbedrifter i Ungt Entreprenørskaps digitale fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter 24. mars 2021. Disse konkurrerte i 14 ulike kategorier. Seks av bedriftene ble kåret til Vikens beste ungdomsbedrifter.

7 millioner til Fagskolen i Viken

Fagskolen har fått 6,83 millioner kroner til å opprette seks nye industrifagskole-klasser.    

– Det er veldig gøy å være i finalen!

Tobias og Daniel fra tredje trinn på Skedsmo videregående skole er i den internasjonale finalen i Hubro Championship. De har blant de beste resultatene fra alle kvalifiseringsrundene, og har høyest egenkapital i sitt «selskap», etter å ha konkurrert mot lag fra 24 land i hele verden.  

Bygger bro inn i det norske samfunnet

Med tilpasset opplæring og ekstra språkstøtte, er 13 voksne elever med kort fartstid i Norge på god vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å gå ut med fagbrev fra Eidsvoll videregående skole om tre og et halvt år. Prosjektet heter Bygg broen.  

– Vi må logge oss på barnas digitale liv

– Egenskapene som barn og unge utvikler gjennom spilling, og de relasjonene de utvikler, er vel så viktige og virkelige som i den fysiske verden, sier fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV).

– Viken har nulltoleranse for mobbing i skolen

Fylkesordfører Roger Ryberg er brennende engasjert i kampen mot mobbing, og var personlig da han holdt et innlegg i forbindelse med Vikens første nettverksseminar for beredskapsteam som jobber mot mobbing i skolen.

Synnøve Aas Gulvik tar fatt som ny rektor på Ås videregående skole

– Jeg gleder meg til å være på en skole med stort mangfold. Det er viktig at ungdom med ulik bakgrunn og interesser møtes og kan være seg selv. Trivsel og trygghet er grunnlaget for god læring, og samarbeidet med elevrådet er viktig for å få med elevstemmen. 

13 skoler valgt ut til gratis skolematprosjekt 

Nå er det klart hvilke videregående skoler som er med i et nytt prøveprosjekt med gratis skolemat i Viken.