Viken støtter tradisjonshåndverk

Fylkesrådet i Viken har bevilget midler for å støtte undervisning i verneverdige fag på to skoler.  

Benjamin-prisen til Glemmen videregående skole 

Glemmen videregående skole i Fredrikstad ble denne uka tildelt Benjaminprisen 2020 fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) for sitt målrettede arbeid mot rasisme og diskriminering. Rektor Pål André Ramberg er takknemlig.    

Jobber for en mer inkluderende russetid

Viken fylkeskommune gjennomfører prosjekt for å motvirke kjøpepress og utenforskap blant russen.

Forsterker dialogen for å sikre best mulig samordning

– Dette var et nyttig møte. Vi står samlet i ambisjonen om å jobbe stadig bedre og tettere sammen, for å trygge våre elever, sikre undervisning for alle våre ungdommer og samtidig sørge for at smittevernregler overholdes.  

Lier videregående skole med universitetsskoleavtale

Lier videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge har inngått universitetsskoleavtale. Samarbeidsavtalen skal bidra til gjensidig kvalitets- og kompetanseutvikling.    

7 millioner til å styrke utdanningen av yrkesfaglærere

Viken fylkeskommune har fått 7 millioner kroner fra Norges forskningsråd til et prosjekt som skal styrke utdanningen av yrkesfaglærere i Viken.