Samarbeid om ny flerbrukshall i Asker

Viken fylkeskommune og Asker kommune skal samarbeide om utbyggingen av Leikvollhallen på Risenga i Asker. 24. juni signerte Asker kommune, som har prosjektansvaret, avtale med entreprenør.

Hvordan opplevde elevene digital undervisning hjemme? 

Viken fylkeskommune har gjennomført en undersøkelse om hvordan elevene i Vikens videregående skoler opplevde digital undervisning hjemme i perioden skolene var stengt for det store flertallet av elevene av smittevernhensyn.    

Nye rektorer og ledere i utdanningssektoren

Høsten 2020 får Viken fylkeskommune fem nye rektorer og en ny leder for veiledningssenteret på Lillestrøm. Nedenfor kan du lese litt om deres tanker om den nye rollen de går inn i, og hva de synes er viktigst i arbeidet med unge under utdanning i Viken.      

Brynjard Rønningen ny områdedirektør for utdanning og kompetanse

Fra 1. august overtar Brynjard Rønningen stillingen som områdedirektør innen utdanning og kompetanse, for området sør/vest. Rønningen er i dag rektor ved Mysen videregående skole. Han overtar etter Guri Færder, som går av med pensjon.  

Sørger for kortreiste lærlinger

Borg videregående skole i Sarpsborg/ Viken fylkeskommune og Borregaard signerte onsdag en samarbeidsavtale med felles visjon om å lage Norges beste kjemiprosessutdanning. I tillegg til teoretisk og praktisk utdanning på skolen, vil elevene få praksis ved Borregaards bærekraftige bioraffineri.  

Ta fagbrev på jobb

Viken fylkeskommune tilbyr fagbrev på jobb kontrakt til voksne arbeidstakere som har praksis, men trenger opplæring for å ta fagbrev. Du kan søke fra 15. august.

Supertankere 

Når nesten 25.000 pc-er, skrivere og systemer skal «tankes om» og ca 49.000 elever og ansatte skal overføres til Viken, er det litt av en jobb. Men bare man har forberedt seg godt og lagt en god plan, er det overraskende hva som går an, og det forholdsvis knirkefritt.     

Eirik Hågensen blir rektor for Fagskolen i Viken

Styret for Fagskolen i Viken har ansatt Eirik Hågensen som rektor.  

Ny forskningsrapport om gjennomføring i videregående opplæring

Sluttrapporten fra et forskningsprosjekt om gjennomføring i videregående opplæring i Østfold ble 17. juni overlevert til fylkesråd Siv Henriette Jacobsen. – Jeg er glad over å se at mange av utfordringene som er avdekket i rapporten allerede har høy prioritet fra fylkesrådets side, sier Jacobsen.

Mer informasjon om avvik i håndtering av personopplysninger

I slutten av mai lå dessverre personopplysninger tilgjengelig på fylkeskommunens nettside i to dager, før de ble fjernet. Vi har fått flere henvendelser om saken, og her kommer ytterligere informasjon som vi håper kan være oppklarende for mange av de spørsmålene vi har mottatt.    

Til toppen