Roger Ryberg i samtale med studenter

Masterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge kartlegger fylkeskommunens arbeidstreningsprosjekt ved Vikersund Hoppsenter.

For at Viken fylkeskommunes politikere skal ta gode avgjørelser, er de ofte avhengig av innspill fra medvirkningsorganer. Derfor var rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, eldrerådet, og ungdomsrådet samlet for konstituering.

Fylkesråd Siv Henriette Jacobsen hadde møte med elevrådsstyret

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, startet sin besøksturné på Bjørkelangen videregående skole for å bli bedre kjent med fylkets videregående skoler.

 

Torsdag 9. januar samlet nye Viken fylkeskommune ansatte og elever til nyttårsvarieté på Lier Kulturscene. 

Lærer underviser elever i klasserom

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2020-2021? Da er det på tide å starte søkeprosessen.
  
 

Interimsstyret for Ungdommens fylkesråd i Viken fylkeskommune har hatt et forberedende møte før det konstituerende møtet 13. januar. Allerede har ungdommene kommet med nytt navneforslag til regional planstrategi.

 

Forretningsutvalget i Viken har vedtatt sak om elev-pc-ordning i Viken fylkeskommune fra skoleåret 2020-21.

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområde. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.

  

Til toppen