7 millioner til Fagskolen i Viken

Fagskolen har fått 6,83 millioner kroner til å opprette seks nye industrifagskole-klasser.    

– Det er veldig gøy å være i finalen!

Tobias og Daniel fra tredje trinn på Skedsmo videregående skole er i den internasjonale finalen i Hubro Championship. De har blant de beste resultatene fra alle kvalifiseringsrundene, og har høyest egenkapital i sitt «selskap», etter å ha konkurrert mot lag fra 24 land i hele verden.  

Blir kjemi- og prosessfag din vei videre? 

Til deg på Vg1 yrkesfag eller studiespesialisering:  Tar du yrkesfagutdanning  og fagbrev  i kjemi- og prosessfag, ligger det gode jobber og venter på deg  som fagoperatør  i kjemisk prosessindustri .  På Borg videregående i Sarpsborg får du  et utdanningsløp med mye  praksis.   

Bygger bro inn i det norske samfunnet

Med tilpasset opplæring og ekstra språkstøtte, er 13 voksne elever med kort fartstid i Norge på god vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å gå ut med fagbrev fra Eidsvoll videregående skole om tre og et halvt år. Prosjektet heter Bygg broen.  

– Vi må logge oss på barnas digitale liv

– Egenskapene som barn og unge utvikler gjennom spilling, og de relasjonene de utvikler, er vel så viktige og virkelige som i den fysiske verden, sier fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV).  

– Viken har nulltoleranse for mobbing i skolen

Fylkesordfører Roger Ryberg er brennende engasjert i kampen mot mobbing, og var personlig da han holdt et innlegg i forbindelse med Vikens første nettverksseminar for beredskapsteam som jobber mot mobbing i skolen.

Synnøve Aas Gulvik tar fatt som ny rektor på Ås videregående skole

– Jeg gleder meg til å være på en skole med stort mangfold. Det er viktig at ungdom med ulik bakgrunn og interesser møtes og kan være seg selv. Trivsel og trygghet er grunnlaget for god læring, og samarbeidet med elevrådet er viktig for å få med elevstemmen. 

13 skoler valgt ut til gratis skolematprosjekt 

Nå er det klart hvilke videregående skoler som er med i et nytt prøveprosjekt med gratis skolemat i Viken.    

Viken støtter tradisjonshåndverk

Fylkesrådet i Viken har bevilget midler for å støtte undervisning i verneverdige fag på to skoler.

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.  

Til toppen