Mange får lærekontrakter i Viken

En rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at bedrifter i Viken er flinke til å gi søkere lærekontrakter, særlig innen bygg- og anleggsbransjen. På landsbasis fikk 86 prosent av søkere til bygg- og anleggsteknikk en lærekontrakt i løpet av 2019.

Hvilken videregående skole skal jeg gå på?

Viken fylkeskommune har utarbeidet en ny inntaksordning for videregående skole. Det viktigste prinsippet er at flest mulig elever skal få gå på en skole nær der de bor. ‒ Vi har delt Viken i 11 geografiske inntaksområder for å sikre nærskoleprinsippet, sier seksjonsleder Hilde Monica Dahlberg i seksjon inntak og dimensjonering i Viken.

Offentlig og privat samarbeid: Studenter kartlegger arbeidstreningsprosjekt

Masterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge kartlegger fylkeskommunens arbeidstreningsprosjekt ved Vikersund Hoppsenter.

Blir viktige rådgivere for politikerne

For at Viken fylkeskommunes politikere skal ta gode avgjørelser, er de ofte avhengig av innspill fra medvirkningsorganer. Derfor var rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, eldrerådet, og ungdomsrådet samlet for konstituering.

Skal besøke alle videregående skoler i Viken

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, startet sin besøksturné på Bjørkelangen videregående skole for å bli bedre kjent med fylkets videregående skoler.  

– Det er fantastisk å se så dyktige unge mennesker på scenen

Torsdag 9. januar samlet nye Viken fylkeskommune ansatte og elever til nyttårsvarieté på Lier kulturscene. 

Nå kan du søke videregående opplæring i Viken

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2020-2021? Da er det på tide å starte søkeprosessen.      

Vikens ungdomsråd «tjuvstartet» med arbeidet

Interimsstyret for Ungdommens fylkesråd i Viken fylkeskommune har hatt et forberedende møte før det konstituerende møtet 13. januar. Allerede har ungdommene kommet med nytt navneforslag til regional planstrategi.    

Viderefører PC-ordninger i videregående skole

Forretningsutvalget i Viken har vedtatt sak om elev-PC-ordning i Viken fylkeskommune fra skoleåret 2020/21.

Bygger kompetanseforum 2.0 i Viken

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområdet. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.    

Til toppen