Blir viktige rådgivere for politikerne

For at Viken fylkeskommunes politikere skal ta gode avgjørelser, er de ofte avhengig av innspill fra medvirkningsorganer. Derfor var rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, eldrerådet, og ungdomsrådet samlet for konstituering.
Klikk for stort bildeUngdomsrådet: bak fra venstre: Daniel Aluku (leder), Henrik von Tangen-Jordan, Hedda Bjørnstad, Sondre Brobakken Kristiansen, Jonatan Maurangsnes Johansen Foran fra venstre: Ingvild Søreide (nestleder), Ronja Borgemyr, Sanne Kristensen, Synne Bjørnebråten, Ståle Mørch Halvorsen. Fraværende: Jonatan Hansen og Camilla Høvik. Marius Fält-Vannum/ Viken fylkeskommune

Mandag 13. januar var det felles opplæring og orienteringer for alle de tre medvirkningsorganene i fylkestingssalen på Galleriet i Oslo. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, eldrerådet, og ungdomsrådet hadde sine konstituerende møter denne dagen. I tillegg fikk alle medvirkningsorganene en folkevalgtopplæring og orienteringer fra de forskjellige rådsområdene i Viken fylkeskommune.

Innledningsvis i fellesmøtet fikk rådsrepresentantene noen kloke ord fra Viken fylkeskommunes fylkesordfører, Roger Ryberg. Han poengterte viktigheten ved at mennesker som er underrepresentert i samfunnet blir hørt med sine synspunkter.
Roger Ryberg på talerstolen  - Klikk for stort bildeFylkesordfører i Viken, Roger Ryberg Marius Fält-Vannum/ Viken fylkeskommune  – Medvirkningsorganene skal være rådgivere for politikere i Viken fylkeskommune, slik at de skal treffe de riktige beslutningene. Dere har en helt spesiell oppgave, og har rett til å uttale dere som gruppe. Det er viktig at dere bruker den retten, ikke vær beskjeden, vær frempå, oppfordret Ryberg.

– Skal sette tonen

Ungdomsrådet hadde sitt konstituerende møte i forkant av opplæringen, og hadde allerede valgt ny leder av ungdomsrådet før møtet mellom medvirkningsorganene. Der ble ungdommene enige om at Daniel Aluku skulle bli ny ungdomsrådsleder, og Ingvild Søreide ble valgt til ny nestleder.

– Jeg ønsker å sette tonene for ungdomsrådet i Viken fylkeskommune. Jeg har satt meg noen mål, hvor jeg blant annet ønsker å skape en knallgod organisasjon som kan takle alle utfordringer som måtte dukke opp fra innbyggerne og fylkeskommunen. Jeg ønsker at vi blir mestere på politikkutvikling, forteller Daniel etter møtet.

Nestlederen i ungdomsrådet, Ingvild Søreide, gleder seg også til å ta fatt på oppgavene.

– Personlig har jeg et ønske om at alle i gruppen får si hva de mener og blir sett. På den måten skal vi lage det beste Ungdommens fylkesråd for Viken fylkeskommune, sier Ingvild.

Medvirkning – med virkning

Medvirkningsorganene fikk også innblikk i arbeidet med regional planstrategi, bærekraftsmålene, og en innføring i arbeidet med universell utforming. Dette var det avdeling for samfunnsplanlegging i rådsområdet planlegging og folkehelse som sto for. Fylkesråder og ledergrupper fra kultur og mangfold, næring, tannhelse, og infrastruktur orienterte om sine felt. De viste områder de mener er spesielt relevante at medvirkningsorganene gir innspill til.

Fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold, sa at hun er opptatt av at det legges til rette for medvirkning – med virkning. Hun var tydelig på at hun ønsket å ha åpen dør, og oppfordret medvirkningsorganene til å ta kontakt med henne. Avdelingssjef i rådsområdet utdanning og kompetanse, Jan Helge Atterås, var med på videokonferanse gjennom Teams og ga en kort orientering om utdanningsfeltet.

Bilde av Rina Kamilla Yamamoto fra avdeling for samfunnsplanlegging - Klikk for stort bilde– Det er viktig med innbyggermedvirkning, sa Rina Kamilla Yamamoto fra avdeling for samfunnsplanlegging Marius Fält-Vannum/ Viken fylkeskommune   

Rina Kamilla Yamamoto, fra avdeling for samfunnsplanlegging, holdt et inspirerende foredrag om viktigheten av at rådene kommer med sine innspill.

– Det er viktig med innbyggermedvirking. Det er dette politikerne trenger. Vi trenger mangfold, det å tenke forskjellig, sier Yamamoto. Ragnhild Enstad, rådgiver ved fylkestingets sekretariat, sier seg enig med sin kollega.

– Det er viktig å få synspunkter fra unge, eldre, og de med funksjonsnedsettelse. De er eksperter på sine områder i sin egen hverdag. De skal fremme interessene til grupper som er underrepresentert i folkevalgte organer, avslutter Enstad.

Opprettelsen av et flerkulturelt råd er under arbeid for Viken fylkeskommune.

Les mer om Medvirkningsorganer og brukerråd

Til toppen