Den største skolemåltidssatsningen siden Oslofrokosten

I Viken gjennomføres det for tiden en storstilt skolemåltidssatsning blant de videregående skolene i fylket som forener ernæring, bærekraftig mat og kompetanseutvikling innen kokkefag.Mandag og tirsdag 4. og 5. april fylte veiledningstjenesten Matvalget og fylkeskommunen Viken Sundvolden Hotel med kantineansatte og fylkesbyråkrater for å snakke og lære om fremtidens måltidspolitikk. Matvalget  

Skolemåltidssatsning i Viken involverer 58 videregående kantiner og fire folkehøgskoler hvor over 44 000 elever går.

Utover å kunne tilby mer bærekraftige måltider, er målet å bedre konsentrasjonen og læringen gjennom skoledagen slik at flere elever kommer seg gjennom skoleløpet.

– Utgangspunktet har vært at rundt 4 000 elever ved videregående skoler i fylket ikke spiser noe i løpet av en hel skoledag. Mange andre spiser lite eller næringsfattig mat, og kun én av ti spiser grønnsaker i løpet av skoledagen, sier spesialkonsulent i Viken, Magne Skaalvik.

 – Gratis skolemat som også er sunn er et tiltak som skal sikre at alle, men spesielt disse elevene får i seg nok næring til å kunne konsentrere og få større læringsutbytte, fortsetter Skaalvik.

Viken fylkeskommune vedtok i 2020 at deres skolekantiner skal tilby mat som er sunn, bærekraftig og ha en økologisk andel på 30 %.

Rektor ved Eiker videregående skole, Jan Helge Russnes er opptatt av sunn skolemat og delte sine erfaringer under skolematsamlingen på Sundvolden. Matvalget  

Nytenkning av kantinedriften

Oppdraget med å utvikle denne kantinedriften ble gitt til Matvalget. Resultatet av satsningen er en nytenkning av kantinedriften som skaper positive ringvirkninger for miljøet, for det lokale landbruket, hos de ansatte og blant elevene.

– Vi i Matvalget jobber overordnet for mer bærekraftige matsystemer. Vi har valgt å jobbe med offentlige kjøkken som VGS-kantiner fordi vi mener at de har en unik rolle, både i kraft av sin innkjøpsmakt og gjennom sin servering: De har påvirkningskraft bakover i verdikjedene, blant annet for å handle råvarebasert, norsk og gjerne økologisk, sier leder for Matvalget, Marte von Krogh.

– Gratis skolemat og bærekraftige kantiner er et svært viktig prosjekt for fylkesrådet. Vi vet at mette elever lærer bedre, og dette prosjektet utgjør en helt konkret forskjell i mange unges hverdagsliv, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus.

Mer økologisk og bærekraftig

Matvalget og Viken står bak en omlegging av fylkets kantinedrift som skal sikre at maten som serveres er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, er mer økologisk og bærekraftig.

Blant 13 utvalgte skoler, testes gratis skolemat ut og resultatet er svært positivt.

Skoler som Sørumsand videregående skole serverer i dag to gratis skolemåltider og kan vise til 25 % økologisk andel og et mattilbud som er 75 % innenfor Helsedirektoratets anbefalinger, noe som er svært høyt. Etter innføringen benytter rundt halvparten av elevene seg av kantinetilbudet hver dag, og elevmedvirkning er et av flere positive virkemidler for å skape engasjement rundt satsningen.

For anledningen ble den tradisjonelle tallerkenmodellen for kosthold vekket til live, men denne gangen med bærekraft som en tilleggsvariabel til ernæring i Vikens nye veileder for mat og måltider. Under samlingen kunne FHI-forsker Elling Bere fortelle at nærmere 40 % av ungdommer som rapporterer om dårlig familieøkonomi spiser ikke frokost på skoledager.

Viken fylkeskommunes Magne Skaalvik og Marte von Krogh fra Matvalget under samlingen på Sundvolden. Matvalget  

Samler elevene i selve hjertet av skolen

– I denne satsningen snakker vi ikke om skolemat, men skolemåltider: Vi utvikler et tilbud som samler elevene i selve hjertet av skolen, nemlig kantinene, sier Magne Skaalvik.

– Fra flere av skolene meldes det at de merker en markant bedring i skolemiljøet. I den nye læreplanen, Kunnskapsløftet 2020, skal alle fag inkludere tre tverrfaglige tema: Bærekraft, livsmestring og folkehelse, og demokrati og medborgerskap. Disse gratis skolemåltidene er ikke bare hyggelig tiltak for elevene, men danner grunnlaget for å lære mer om disse temaene i praksis, sier han.

Matvalgets leder, Marte von Krogh, sier man trenger et løft i statusen, kompetansen og arbeidsforholdene til de som lager og serverer maten.

Mange videregående skoler utdanner elever innen mat- og restaurantfag, en utdanningsretning som lenge har hatt dårlig rekruttering. En forklaring er arbeidsmarkedet – det er vanskelig for ungdom å se interessante jobber for en kokk utenom restaurantbransjen med lange kvelder og helgejobbing.

Gjennom en bra kantine der det jobbes aktivt med sunn, bærekraftig mat og mulighet for å bruke og utvikle kompetansen sin, kan skolene i seg selv være en potensiell attraktiv lærling- og arbeidsplass.

Til toppen