Dette er den beste entreprenørskapsskolen i 2022

Årets vinner av Beste entreprenørskapsskole i Viken er Rud videregående skole. Prisen er på 50 000 kroner.Tre personer med skolepris. - Klikk for stort bildeFra venstre Petter Skotland, daglig leder Ungt Entreprenørskap Viken, Geir Lindblad, rektor Rud videregående skole og Anne Kathrine Wold, avdelingsleder Entreprenørskap og næringsutvikling Viken fylkeskommune. Viken fylkeskommune  

Fredag 17. juni mottok Rud videregående skole prisen Beste entreprenørskapsskole i Viken 2022 under en høytidelig markering.

Prisen er på 50 000 kroner og deles ut av Viken fylkeskommune i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Viken.

Juryen mener skolen bidrar til et viktig løft for undervisningen på yrkesfaglige studieretninger og er en verdig vinner.

– Skolen har hatt entreprenørskap som satsningsområde de to siste årene, vi har gått fra tre ungdomsbedrifter til 19 nå i år. Det viser at vi som skole har jobbet systematisk og at satsningen har vært riktig, sier rektor Geir Lindblad ved Rud videregående skole.

– Dette gir elever og ansatte en annerkjennelse for det store arbeidet som er lagt ned gjennom skoleåret, fortsetter han.

Fokus på entreprenørskap

Prisen deles ut for å belønne og berømme skoler i Viken for godt arbeid med entreprenørskap.

Fylkeskommunen ønsker å bidra i arbeidet som Ungt Entreprenørskap gjør i å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Målet er å bidra til å bygge en kultur der verdiskaping og skaperlyst står i fokus. Den erfaringen som elever og studenter får med seg fra entreprenørskapsaktiviteter i skolen øker etableringslysten, og levedyktigheten til de nye bedriftene.

Ungdomsbedrifter på alle trinn

Det gjennomføres entreprenørskapsaktiviteter på alle trinn på Rud videregående. Ungdomsbedrift (UB) drives både på Vg1, Vg2 og Vg3. UB-elevene deltar i en rekke kurs gjennom året som bidrar til å øke kompetansen.

Skolens UBer deltar både på eksterne aktiviteter og arrangerer egne aktiviteter internt. Innovasjonscamp gjennomføres på ulike årstrinn. En rekkes samarbeidspartnere trekkes inn i gjennomføring av alle disse aktivitetene. 

Skolen prioriterer kompetanseheving av de ansatte innen entreprenørskap:

  • Kompetanseheving i UB som metode i regi av Ungt Entreprenørskap
  • Deltakelse i arbeidsgrupper/nettverk med andre entreprenørskapsskoler
  • Nettverksgruppe for bruk av Makerspace som verktøy i arbeidet
  • Benytter skolens samarbeidspartnere i arbeidslivet til kompetanseheving av de ansatte
  • Bruk av felles møtetid på skolen til faglig utveksling
  • Ansatte på fagkonferanse i London 

Skolen har det siste året inngått en rekke samarbeidsavtaler med flere store lokale og regionale bedrifter.

Som rektor er jeg stolt på vegne av elevene og lærerne.

Juryens begrunnelse

"Entreprenørskap er godt forankret i skolens pedagogiske plattform og i skolens strategidokument for entreprenørskapsarbeid. Skolen er opptatt av at entreprenørskap en er del av skolens pedagogiske praksis som bidrar til å gi elevene morgensdagens arbeidslivskompetanse. Skolen har som mål at alle elever skal ha mulighet til å jobbe med entreprenørskap i løpet av tiden på skolen. De har satt mål for omfang av ulike aktiviteter og for integrering av entreprenørskap i alle fag. Skolen har også en egen prosjektgruppe med ansvar for entreprenørskapsarbeidet. Juryen ser at skolen utmerker seg med bred medvirkning internt i dette arbeidet."

Juryen har bestått av:

  • Bjørn Sjøvold, regiondirektør KS Viken
  • Magne Skibsted Jensen, dosent Høgskolen i Østfold
  • Tone Varslot Stave, avdelingsleder Innovasjon Norge Oslo/Viken
Til toppen