Friskoler: Setter av 500 000 til tilskuddsordning

Lærer veileder snekkerlærlinger - Klikk for stort bilde Trine Sirnes  Søkbar ordning for friskoler i Viken fylkeskommune som gir yrkesfaglig opplæring i verneverdige fag og tradisjonelle håndverksfag.

Fag- og yrkesopplæring har de siste årene hatt en positiv utvikling når man ser på antallet inngåtte kontrakter og tallet på ungdommer som velger et yrkesfaglig utdanningsløp.

Gjennom fagfornyelsen og et samfunn i utvikling kommer nye fag til og noen av fagene med lav aktivitet blir borte.

Fag- og yrkesopplæring er bygd på tradisjoner og mange av yrkene har røtter fra tidligere århundrer. Det er viktig å bidra til at tradisjonsrike yrker fortsatt har mulighet til å utvikle seg og være en yrkesvei for ungdom.

En søkbar ordning for verneverdige fag og tradisjonelle håndverksfag med særlig høye materialkostnader vil bidra til at nettopp disse fagene får bedre vilkår.

Målgruppe

Ordningen gjøres søkbar for friskoler i Viken fylkeskommune som gir yrkesfaglig opplæring i verneverdige fag og tradisjonelle håndverksfag, og har særlige høye materialkostnader.
 

Kriterier for å søke midler

  • Være i målgruppen jf. utlysningstekst
  • Vise til behov for ekstra midler til undervisningsmateriell eller utstyr som skal brukes i undervisning av yrkesfagelever i verneverdige fag og tradisjonelle håndverksfag

Søknadsfrist
Frist for å søke om midler: 28.1.22

Søknadsprosess
En kortfattet søknad sendes til olavhorne@viken.no. Søknaden må inneholde informasjon som viser at kriteriene er ivaretatt og skissere hvordan midlene er tenkt brukt.

 Det er lagt opp til rask saksbehandling og søkere vil få svar innen 15.2.22.

Til toppen