Gjenåpning av skolene - slik møter du elevene

Elev- læring- og mobbeombudene har utformet råd til hvordan lærerne i grunnskolen best kan møte elevene i hverdagen igjen. 

Klikk for stort bildeÅssiden skole Drammen kommune

Mandag 27. april gjenåpner skolene og skolefritidsordningen (SFO) for 1. – 4. trinn, og videregående skoler åpner for yrkesfagelever på VG2 og VG3.

I den forbindelse har elev-, læring- og mobbeombudene i Norge laget en 8-punktsliste til lærere/ledere.

Rådene handler om hvordan elevene skal ivaretas best mulig.

- Nå et det rett før skolene starter og det er mange elever som gleder seg. Men ikke alle. Noen har hatt det godt i denne perioden, og gruer seg til fellesskapet. Vi som er mobbe- og elevombud i Norge har derfor laget åtte refleksjonspunkter til alle lærerne og skolelederne som nå skal samle flokken igjen, sier Bodil J. Houg, leder for elev-, lærling og mobbeombudene i Viken.

Viken-ombudet skal jobbe for at barn og unge får et trygt og godt utdanningsløp.

- Sitter elevene dine med ønsker og behov som det er viktig at du får vite om? Hvordan kan du sikre at alle kommer til? Medvirkning gjennom å lytte til alle barns stemme bidrar også til tillit og tro på at de blir ivaretatt.

- Hør med barna hva de trenger - hva de har behov for, og vise dem at du lytter, oppfordrer Houg.

Houg håper gjenåpningen også kan gi klassekontakter, FAU og skolenes råd en mulighet til å støtte opp under skole og klassemiljøet.

Her kan du lese de 8 rådene  (PDF, 47 kB)

Regjeringen har ønsket en gradvis og kontrollert åpning, for å sikre tid til forberedelser og smittevernforsvarlig gjenåpning.

De yngste barna er prioritert, fordi hjemmeundervisningen har vært vanskelig for dem.

Klikk for stort bilde Apeland/Viken fylkeskommune Om ombudene

Elev-, læring- og mobbeombudet i Viken skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskoler og elever og læringer i videregående opplæring.

Til toppen