Gjenåpning av skolene – slik møter du elevene

Elev- læring- og mobbeombudene har utformet råd til hvordan lærerne i grunnskolen best kan møte elevene i hverdagen igjen. 

Klikk for stort bildeÅssiden skole Drammen kommune

Mandag 27. april gjenåpner skolene og skolefritidsordningen (SFO) for 1.– 4. trinn, og videregående skoler åpner for yrkesfagelever på Vg2 og Vg3.

I den forbindelse har elev-, læring- og mobbeombudene i Norge laget en åttepunktsliste til lærere og ledere.

Hvordan kan elevene ivaretas best mulig

– Nå et det rett før skolene starter, og det er mange elever som gleder seg. Men ikke alle. Noen har hatt det godt i denne perioden, og gruer seg til fellesskapet. Vi som er mobbe- og elevombud i Norge har derfor laget åtte refleksjonspunkter til alle lærerne og skolelederne som nå skal samle flokken igjen, sier Bodil J. Houg, leder for elev-, lærling og mobbeombudene i Viken.

Viken-ombudet skal jobbe for at barn og unge får et trygt og godt utdanningsløp.

Sitter elevene dine med ønsker og behov som det er viktig at du får vite om? Hvordan kan du sikre at alle kommer til? Medvirkning gjennom å lytte til alle barns stemme bidrar også til tillit og tro på at de blir ivaretatt.

– Hør med barna hva de trenger – hva de har behov for. Vis dem at du lytter, oppfordrer Houg.

Støtte skole- og klassemiljøet

Houg håper gjenåpningen også kan gi klassekontakter, FAU og skolenes råd en mulighet til å støtte opp under skole- og klassemiljøet.

Her kan du lese de åtte rådene (PDF, 47 kB)

Regjeringen har ønsket en gradvis og kontrollert åpning, for å sikre tid til forberedelser og smittevernforsvarlig gjenåpning.

De yngste barna er prioritert, fordi hjemmeundervisningen har vært vanskelig for dem.

Klikk for stort bilde Apeland/Viken fylkeskommune Om ombudene

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskoler, og til elever og lærlinger i videregående opplæring.

Til toppen