Glad for flere midler til læreplasser 

Regjeringen bevilger 113,5 millioner kroner ekstra for å styrke arbeidet med læreplasser i sitt tillegg i statsbudsjettet. Det gleder fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus. 

Heidi Westbye Nyhus - Klikk for stort bilde  

– Dette er et viktig skritt i riktig retning, og vi er glad for at regjeringen inviterer til samarbeid om læreplassgaranti. Det er en invitasjon vi i Viken fylkeskommune takker ja til, sier Heidi Westbye Nyhus. 

Totalt gir den nye regjeringen 370 millioner kroner til arbeidet. Det er en økning på 113,5 millioner kroner sammenlignet med forrige regjerings forslag.  

En læreplassgaranti vil sikre at alle elever på yrkesfag garanteres et opplæringsløp mot yrkeskompetanse etter at de har fullført vg2 på videregående skole. Dette er et arbeid som er svært høyt prioritert av fylkesrådet, forteller fylkesråden.  

– En læreplassgaranti kan vi få til gjennom tett samarbeid med næringsliv, kommuner, staten, bedrifter og organisasjoner. Vi vil sørge for et bedre samspill mellom arbeidslivets behov og elevenes utdanningsvalg. I dette arbeidet vil ekstra statlige bevilgninger komme svært godt med, sier Westbye Nyhus.               

Hvordan midlene skal fordeles mellom landets fylker er foreløpig ikke kjent

Til toppen