Glad for støtte til utstyr på yrkesfag

Skoler i Viken tildeles rundt 12 millioner kroner til utstyr på yrkesfag. Et viktig tiltak i en helt nødvendig satsing, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus.

FÅR MIDLER: Nå gis det midler til mer utstyr på yrkesfag i Vikens videregående skoler. Jarle Nyttingnes  

– Dette er svært gledelig og viktig steg i en helt nødvendig satsing på yrkesfag. Vi er opptatt av at stat, fylkeskommuner og næringsliv, må samarbeide om et slikt løft, og det er jeg glad for at regjeringen også er, sier fylkesråden.

Nylig kom nyheten om at regjeringen deler ut 77 millioner kroner til innkjøp av utstyr på yrkesfag . Av disse midlene får skolene i Viken rundt 12 millioner kroner.

Heidi Westbye Nyhus er klar på at midlene skal brukes godt.

GLAD: Fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Wesbye Nyhus. Morten Brakestad   – I Viken er det et stort behov for faglært arbeidskraft. Flere enn i dag må søke yrkesfag, og flere enn i dag må få fullføre løpet. Da må vi også tilrettelegge godt, og gjøre det vi kan for å øke attraktiviteten på fagene. I det er arbeidet er dette et bidrag som kommer godt med, sier hun

Se hvilke skoler i Viken som får støtte i denne oversikten fra Utdanningsdirektoratet

Til toppen