Høring: Forslag til retningslinjer for skoleskyss i Viken fylkeskommune, videregående skole

Det foreslås at retningslinjene trer i kraft fra og med skoleåret 2021–22. Høringsfrist: 5. februar 2021.

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold har tidligere hatt hver sine retningslinjer for videregående skoleskyss.

Retningslinjene er basert på opplæringsloven, privatskoleloven samt øvrige forskrifter, rundskriv og føringer.

Som følge av at det er forskjellige høringsinstanser for grunnskoleskyss og videregående skyss legges det fram separate høringsdokumenter og ikke et felles for grunnskolen og den videregående skole.

Høringsdokumenter

Send inn ditt høringssvar

Alle med interesse for retningslinjer om skoleskyss kan avgi høringsuttalelse. Vi ber om at høringssvar merkes med saksnummer 2020/231 vgs

Frist for å sende inn høringssvar er 5. februar 2021.

Svar på høringen:

Til toppen