Hvilken videregående skole skal jeg gå på?

Viken fylkeskommune har utarbeidet en ny inntaksordning for videregående skole. Det viktigste prinsippet er at flest mulig elever skal få gå på en skole nær der de bor. ‒ Vi har delt Viken i 11 geografiske inntaksområder for å sikre nærskoleprinsippet, sier seksjonsleder Hilde Monica Dahlberg i seksjon inntak og dimensjonering i Viken.

To elever prater sammen - Klikk for stort bilde Christian Berset

Ulike inntaksområder

Har du ungdomsrett i Viken fylkeskommune, har du også rett til skoleplass i ditt nærskoleområde. Det er folkeregisteradressen din 1. mars som avgjør hvilke skoler du får prioritert plass på. Dersom skolene i ditt nærområde ikke tilbyr det utdanningsprogrammet/programområdet du ønsker deg, kan du søke på skoler med dette tilbudet i hele fylket.

Muligheter for individuelle tilpasninger

‒ Vi kan også vurdere søkere som bor i grenseområder individuelt, hvis det for eksempel er store forskjeller i reiselengden til skolen i ditt eget inntaksområde og en skole i et annet inntaksområde, forteller Dahlberg, og understreker at Viken er et stort fylke der mange bor spredt utover bygdene.
‒ Reiseveien kan bli lang for noen, og alle søkere i Viken kan i utgangspunktet søke hvor de vil. Men de blir prioritert i eget inntaksområde ved at de får ekstrapoeng når de søker til en av nærskolene. Slike ekstrapoeng kan vi også gi i særlige tilfeller dersom vi ser at ordningen gjør at en elev får vesentlig lengre reisevei enn om de velger skole innen eget inntaksområde.
En søker som ser at reiseveien blir mye lengre til skole i eget inntaksområde, kan gjerne kontakte Seksjon for inntak og dimensjonering for å få saken sin vurdert (se kontaktinformasjon nedenfor).  
‒ Vi vil jo gjøre dette så fornuftig og bra som mulig, sier Dahlberg. 

Flere tilbud med Viken

Opprettelsen av Viken åpner nye muligheter for mange søkere. Med de gamle fylkesgrensene, har enkelte tilbud, som for eksempel varianter innenfor naturbruk, ikke vært tilgjengelige for alle søkere.
‒ Nå kan alle søke seg til hvilken som helst skole og hvilket som helst utdanningsprogram i hele Viken. Hvis du søker på utdanningsprogram som ikke finnes i ditt inntaksområde, konkurrerer du om plassen på lik linje med andre søkere fra Viken, sier Dahlberg.

Fylkeskommunen sikrer at du får skoleplass

Etter andre inntaksrunde vil Viken fylkeskommunen disponere inntil 15 prosent av Vg1-plassene ved alle de ordinære utdanningsprogrammene ved alle skolene i fylket.
‒ Dette gjør vi for å sikre at flest mulig søkere skal få oppfylt retten til ett av de tre utdanningsprogrammene de har valgt, uten at reiseveien mellom hjemmet og skolen blir urimelig lang, forklarer Hilde Monica Dahlberg.
‒ Da blir du plassert inn på et tilbud du har søkt på, men ikke nødvendigvis på en skole du har satt opp på søknaden.Elever som søker til Vg2 og Vg3, og som ikke kommer inn der de har søkt, kan få tilbud om plass på både et programområde og en skole de ikke har søkt seg til.
‒ Karakterene dine og hvor mange søkere du konkurrerer med, avgjør hvor du får plass innen ditt inntaksområde, understreker Dahlberg.

Til toppen